Input your search keywords and press Enter.

Hrvatski poslovnjaci potcjenjuju važnost istraživanja tržišta

Od ukupno 400 ispitanih tvrtki njih 228 u svom poslovanju koristi informacije o tržištu, a samo 28 pritom se služi uslugama agencija za istraživanje tržišta, što zasigurno nije neka pohvalna razina

Značaj istraživanja tržišta za društvo, državu i poduzeća ne može se dovoljno naglasiti. Vrijednost istraživanja tržišta globalno raste i premašilo je vrijednost od 40 milijardi američkih dolara.
Prema navodima ESOMAR-a, u Hrvatskoj se troši 5,75 američkih dolara po stanovniku na istraživanje tržišta. Za usporedbu, u zemljama našeg okruženja troši se osjetno više: Austrija tako troši 18,32 dolara po stanovniku, Češka 10,48, Mađarska 10,07, a Slovenija 8,19 dolara.
Zanimljivo je i to što su izdaci za istraživanje tržišta među svim novim članicama EU – s kojima se možemo najprije uspoređivati – porasli između 2009. i 2013. za 22%, dok su izdaci za istraživanje tržišta u Hrvatskoj u istom periodu pali za 4%.
Tim povodom proveli smo anketno istraživanje kako bismo utvrdili stavove donositelja odluka u hrvatskim poduzećima kada je riječ o važnosti istraživanja tržišta u njihovom poslovanju.
Na pitanje koristi li vaša tvrtka u svom radu informacije o tržištu (na bilo koji način i iz bilo kojeg izvora), ukupno 57% ispitanih donositelja odluka u domaćim poduzećima odgovara potvrdno.
Od tih 228 tvrtki njih 67,5% do informacija o tržištu dolaze kroz razgovor s partnerima/klijentima, a 64,5% putem medija. Interni podaci o klijentima/potrošačima izvor su informacija za 56,6% poduzeća, stručna literatura za njih 40,4%, a statistička izvješća za 28,9% sudionika ankete.
Uz pomoć istraživačkih agencija do informacija o tržištu dolazi pak 12,3% ispitanih (ukupno 28 poduzeća).
Upitani u kojoj se mjeri njihova tvrtka oslanja na podatke iz istraživanja tržišta kako bi unaprijedili poslovanje, najveći broj glasova (40,8%) skupio je odgovor “donekle”.
Sljedeći po vrijednosti je odgovor “vrlo malo” s 23,2%, a nije tako daleko niti “u značajnoj mjeri” s 18,4% udjela. “Uopće ne” je odgovor koji je dalo 11% ispitanih donositelja odluka u domaćim poduzećima, a “jako puno” njih samo 6,6%.
Pogledamo li strukturu 28 poduzeća koja koriste usluge istraživačkih agencija, vidimo kako se najviše koristi vrsta istraživanja usmjerena na utvrđivanje zadovoljstva kupaca/klijenata s udjelom od 71,4%.
Relativno slično kotiraju testiranje novih proizvoda ili usluga (prije ili nakon izlaska na tržište) s 53,6%, analiza marketinških aktivnosti (predtestiranje reklama, učinkovitosti oglašavanja i sl.) s 50% te optimizacija cijena s 46,4% udjela.
S jednakim udjelom (39,3%) potom dolaze segmentacija tržišta te istraživanje praćenja medija, dok praćenje tržišnih udjela ima 32,1%, a istraživanja poznatosti i snage brenda 28,6% udjela.
Gledano u budućnost, ukupno 63,2% poduzeća koja koriste informacije o tržištu (228 tvrtki) ističe kako planiraju zadržati istu razinu ulaganja kao i dosad. Više nego dosad ulagat će 18,9%, a manje nego dosad 18% tvrtki.
Istraživanje su tijekom ožujka 2016. godine proveli magazin Ja TRGOVAC i agencija Hendal na reprezentativnom uzorku od 400 poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj.

Tijekom istraživanja provedena je stratifikacija po pet vrsta djelatnosti (proizvodnja, graditeljstvo, turizam, trgovina, prijevoz/usluge) i tri veličine poduzeća (0-50, 51-500, 501 i više zaposlenih). Ispitanici su bili osobe odgovorne za donošenje odluka u poduzeću.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)