Input your search keywords and press Enter.

HNS predlaže decentralizaciju upravljanja drzavnom imovinom

„Zakon koji predlažemo jedan je od koraka prave, istinske decentralizacije. Radi se o decentralizaciji funkcija i ovlasti u svrhu bržeg i boljeg raspolaganja imovinom. Stoga vjerujemo da nema razloga da vladajući ne podrže ovaj zakon, jer će on podići efikasnost rada državne, regionalne i lokalne samouprave“,

kazao je predsjednik HNS-a i saborski zastupnik Ivan Vrdoljak na konferenciji za medije na kojoj je predstavljen HNS-ov Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

HNS-ovim prijedlogom omogućilo bi se darivanje državnih nekretnina jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Radi se o nekretninama koje su obuhvaćene prostorno-planskom dokumentacijom i koje nisu od strateškog gospodarskog i razvojnog interesa za državu te nekretninama koje nisu obuhvaćene planom upravljanja i raspolaganja državnom imovinom. Predložene izmjene ne odnose se na poljoprivredno zemljište i šume, ali se odnose na sve nekretnine koje su u građevinskim zonama, a nisu od strateškog interesa. „Prvenstveno se radi o stanovima i poslovnim prostorima, gdje će jedinice lokalne i regionalne samouprave lakše naći interes gospodarstva i građana, nego što bi to mogla državna administracija“, rekao je Vrdoljak podsjetivši da je HNS prijedlog iznio u prošlom sazivu Sabora, a sada ga ponavlja.

Klub HNS-a zakon šalje u redovnu proceduru, nakon što se o njemu razgovaralo s predstavnicima županija, gradova i općina, i načelno ga svi podržavaju, poručio je predsjednik Kluba zastupnika HNS-a i gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić. „Prijedlogom se, prije svega, definira darivanje državnih nekretnina JLS-ima, koji bi tom imovinom mogli raspolagati isključivo putem odluke predstavničkog tijela. Propisali smo rokove koje moraju poštivati i DUUDI i Vlada, koji bi morali dostaviti Saboru godišnje izvješće o stanju nekretnina koje nisu stavljene u funkciju. Predviđena je i moguća prodaja darovanih nekretnina, od koje bi 40% išlo u državni proračun na poziciju za poravnanja decentraliziranih funkcija, a 60% kao namjenski prihod za kapitalne investicije na području JLS-a, na kojem se nekretnina nalazi. Cilj je ravnomjerniji razvoj svih područja RH“, rekao je Batinić.

„Kao gradonačelnica Kraljevice dnevno se susrećem s problemom visoke centralizacije i činjenicom da DUUDI nije kapacitiran da promptno rješava sve probleme i zahtjeve vezane uz državnu imovinu“, poručila je potpredsjednica Kluba zastupnika HNS-a Nada Turina-Đurić dodajući kako su procedure DUUDI-a prespore i neefikasne. „Stoga pozivamo Vladu, i prije svega premijera, koji je rekao da želi staviti bogatstvo i imovinu RH u funkciju, da podrže donošenje ovoga zakona, kako bi se funkcija upravljanja prepustila lokalnoj vlasti. Ovo što smo predložili jest u funkciji razvoja i unapređenja investicijskog okružja.“

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)