Input your search keywords and press Enter.

HEP opovrgava moguće probleme izgradnjom HE Ombla

Strahovi oko eventualnih učestalijih potresa i zamućenja ili gubitka izvora pitke vode, HEP u svojoj objavi za medije dematira, navodeći da nema razloga za zabrinutost.

Izgradnjom hidroelektrane Omble učvrstit će se postojeći stijenski masiv i spriječiti zamućenje vode u dubrovačkom vodovodu. U okviru projekta izgradnje hidroelektrane Ombla, Hrvatska elektroprivreda zaštitit će i kapelicu Navještenja Marijina uz izvor rijeke Omble, koja datira iz 15. stoljeća. Za potrebe Studije utjecaja na ekološku mrežu, uz već ranije istraženu Vilinu špilju dodatno je istraženo i šire dubrovačko područje, čime je potvrđeno da će uz mjere predviđene Studijom, bioraznolikost biti očuvana.

Izvori vode u kršu mute se zbog velikih oborina

Dubrovačko područje ima problema s kratkotrajnim zamućenjem pitke vode koje se događa nakon intenzivnih kišnih razdoblja. Zamućenje izvora rijeke Omble prirodna je pojava koja slijedi velike oborine i događa se zbog prirodnih tokova vode kroz podzemlje, gdje dolazi do obilnog ispiranja sedimenta. Još 1973. godine je temeljem mjerenja tadašnjeg Zavoda za zaštitu zdravlja iz Splita utvrđena direktna veza povećane mutnoće vode na izvoru Omble s velikim oborinama u neposrednom zaleđu. Već je od tada poznato da su prirodne zakonitosti i karakterističnost terena razlog ovim zamućenjima u intenzivnim kišnim razdobljima. Takve su se situacije ranije događale tri do pet puta godišnje, odnosno 15 do 30 dana u godini. U posljednjih nekoliko godina Dubrovčani i sami svjedoče da su zbog dugotrajnih razdoblja intenzivnih kiša i zamućenja postala češća i dugotrajnija, što znači da prethodno provedena istraživanja za projekt hidroelektrane Ombla ni na koji način nisu utjecala na ove prirodne pojave.

Izgradnja HE učvrstit će stijensku masu – projektom su uzeti u obzir i najjači potresi

Visoke vode i puno podzemlje nikada i nigdje nisu prouzročile potrese, niti u Dinaridima, niti bilo gdje u svijetu, pa se takvo što neće dogoditi ni u Dubrovniku. Punjenje i pražnjenje na lokaciji HE Ombla događa se danas, kao i već tisuće godina. HE Ombla projektirana je  tako način da njezin rad ni na koji način neće utjecati na uzroke potresa u dubrovačkom području niti će povećati opasnost od stvaranja klizišta i pojave nestabilnosti padina. Ugledni stručnjak, prof.dr.sc. Eduard Prelogović s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ustvrdio je kako učinci eventualnih potresa na izvorišnu zonu Omble mogu biti čak i manji nego što bi to bilo u prirodnom stanju, jer će se injekcijskom zavjesom za potrebe izgradnje hidroelektrane Ombla, povećati čvrstoća stijenske mase. Zadržavanje vode u poroznom krškom području tako ne može dovesti do intenziviranja seizmičkih aktivnosti niti ugroziti živote i imovinu stanovnika Rijeke dubrovačke, budući da potresi na ovom području nastaju pod morem, a ne na lokaciji buduće hidroelektrane. Dapače, u projekt izgradnje i sve studije uračunata je amplituda od 10 stupnjeva po Richterovoj ljestvici, pa ni potres tog intenziteta, što se samih objekata hidroelektrane tiče, ne bi povećao opasnost po živote i imovinu građana.

Vilina špilja dovoljno je istražena ranije, bioraznolikost će biti očuvana

Sustav Viline špilje i izvorišta rijeke Omble već je bio predmetom brojnih istraživanja i o njemu postoje dostatne spoznaje. Prva zabilježena istraživanja Omble provedena su 1880. godine, nakon čega su to područje istraživali mnogobrojni stručnjaci – prirodoslovci.  HEP je  financirao i proveo najsustavnija istraživanja špiljskih i izvorišnih objekata na području Omble i širem dubrovačkom području. Pri tome je upravo za područje Omble uložen značajno veći istraživački napor nego za bilo koji drugi špiljski objekt u okruženju. Cilj posljednjih istraživanja bio je usporediti rezultate ranijih istraživanja s nalazima na okolnim lokacijama . Nova su istraživanja potvrdila da su vrste pronađene u Vilinoj špilji prisutne i drugdje u dubrovačkom kršu, a prisutne je vrste u Vilinoj špilji  moguće zaštiti mjerama ublažavanja. Stoga i zaključci svih ovlaštenih tvrtki za analizu utjecaja izgradnje HE Ombla na područje ekološke mreže ukazuju je zahvat prihvatljiv uz primjenu mjera ublažavanja.

Hrvatska elektro-privreda