Input your search keywords and press Enter.

Održano javno izlaganje u okviru javne rasprave studije ocjene prihvatljivosti zahvata HE Ombla za ekološku mrežu.

U prostorijama HEP proizvodnje d.o.o danas je održano javno izlaganje studije prihvatljivosti za ekološku mrežu ukoliko dođe do realizacije građevinskog zahvata hidroelektrane Ombla.

Glavne teme javnog izlaganja:

  • glavne ocjene prihvatljivosti zahvata HE Ombla za ekološku mrežu kao ključni korak u razvoju  projekta
  • glavni zaključci Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata HE ombla za ekološku mrežu
  • ostale ključne činjenice o projektu HE Ombla

Teme su prezentirali predstavnici HEP-a Krešimir Bolača ,voditelj Tima za vođenje projekta pripreme i izrade dokumentacije za HE Ombla i Dražen Lovrić član Tima za vođenje projekta pripreme i izrade dokumentacije za HE Ombla.

Podloge za izradu odgovarajuće stručne dokumentacije su i najnovija, dosad najopsežnija istraživanja podzemne faune u špiljskim i izvorišnim područjima u Hrvatskoj i Dinaridima. Istraživanjima je obuhvaćeno šire područje Dubrovačko-neretvanske županije, a tim od 20 stručnjaka istražio je više od 100 speleoloških objekata. Istraživanja su potvrdila pretpostavku da bogata bioraznolikost nije specifična za špiljski sustav Omble, te da je na širem dubrovačkom području prisutna vrlo bogata i rijetka podzemna fauna. Pokazuje analiza koju su ovlaštene institucije Oikon d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju i Geonatura d.o.o. za stručne poslove zaštite prirode, u konzorciju s Hrvatskim prirodoslovnim muzejom provele na Dubrovačkom području.

Zaključak studije donosi da sagledavanjem svih parametra istraživanja u cilju očuvanja cjelovite ekološke mreže, plan  je prihvatljiv uz primjenu mjera ublažavanja te da bi takva HE Ombla bila u potpunosti integrirana u sustav izvora Omble, ostvarujući u budućnosti, uz planiranu hidroenergetsku i vodoopskrbnu funkciju, još i funkciju svojevrsnog stabilizatora i akumulacije bioraznolikosti u dubrovačkom zaleđu, iznosi ovlaštenik izrade studije.

Javna rasprava otvorena je do 11. svibnja gdje građani Druborvnika mogu postavljati pitanja, davati komentare i primjedbe na Studiju koja je objavljena na internetski stranicama Hrvatske elektroprivrede.

HEP će preko Ovlaštenika za izradu Studije odgovoriti na sva postavljena pitanja i primjedbe u vezi s predmetom rasprave, a otvoren je za komunikaciju i davanje točnih i ispravnih informacija i o drugim aspektima projekta te su u tom smislu dobrodošle konstruktivne sugestije sviju zainteresiranih strana.

 

OSVRT NA NEKA PITANJA U VEZI S PROJEKTOM

Ima li Dubrovnik dovoljno „svoje“ struje?

Postoji tvrdnja da je HE Ombla nepotreban projekt, jer postojeći proizvodni objekti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (HE Dubrovnik i vjetroelektrane) proizvode dovoljno električne energije za potrebe grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. Proizvodnja i distribucija električne energije nigdje u svijetu, pa tako ni u Hrvatskoj ne promatraju se iz perspektive potreba samo lokalne zajednice u kojoj su smješteni objekti za proizvodnju, jer bi tada svaka hrvatska županija u svakom trenutku morala proizvoditi dovoljno energije za vlastite potrebe, što je neizvedivo. Kad nema dovoljno oborina ni vjetra, HE Dubrovnik i vjetroelektrane ne proizvode dovoljno energije za potrebe grada i županije, osobito na vrhuncu turističke sezone. HEP grupa je od 2010. godine do danas uložila gotovo 500 milijuna kuna u Program Dubrovnik (izgradnju trafostanica  Plat i Srđ s pripadajućim dalekovodima) kako bi  potrošači na dubrovačkom području imali sigurniju opskrbu električnom energijom koja podrazumijeva mogućnost prihvata proizvodnje  iz drugih elektrana iz cijele Hrvatske.

Postoji li opasnost od potresa i odrona?

HE Ombla ne može i neće ugroziti lokalno stanovništvo, njihovu imovinu niti kvalitetu života. Visoke vode kao i puno podzemlje nisu prouzročili niti jedan potres, ni u Dinaridima, niti bilo gdje u svijetu, pa se takav scenarij neće dogoditi ni u Dubrovniku. Prof.dr.sc. Eduard Prelogović s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ustvrdio je će se izgradnjom injekcijske zavjese za potrebe izgradnje hidroelektrane povećati čvrstoća stijenske mase čime bi učinci eventualnih potresa na izvorišnu zonu Omble mogli biti i manji nego što bi bili u prirodnom stanju. Izgradnjom HE Ombla neće doći do nestabilnosti padine, pojava klizišta u Mokošici i inducirane seizmičnosti jer je HE Ombla projektirana i planirana tako da za vrijeme pogona ne postoji opasnost od rušenja stijene ili stvaranja klizišta.

Je li riječ o nedovoljno provjerenoj tehnologiji i projektnom rješenju?

Niz domaćih i međunarodnih stručnjaka punih četrdeset godina analizira i istražuje mogućnost izgradnje HE Ombla, o čemu postoji opsežna projektna dokumentacija. Tijekom pripreme i provedbe istražnih radova, projekt se kontinuirano poboljšavao novim tehnološkim rješenjima i mjerama zaštite okoliša i prirode, tako da trenutni dizajn i projekt HE Ombla predstavlja suvremeno inženjersko rješenje. Projektna rješenja HE Ombla analizirali su, između ostalih, Komisija za pregled i reviziju (1996.), eksperti međunarodne projektantske kuće Tractabel (2011.) te 2012. Stručno savjetodavno tijelo sastavljeno od svjetski priznatih stručnjaka iz područja geologije, hidrogeologije, geotektonike, seizmologije i građevinarstva. Njihov je zaključak bio da je projekt HE Ombla korektno i stručno napravljen te da se uz strogu primjenu tehničkih propisa može realizirati bez opasnosti za sigurnost objekata i ljudi.

Je li izgradnja HE Ombla isplativa i opravdana?

Isplativost HE Ombla provjeravalo je više financijskih eksperata. Povrat investicije očekuje se u razdoblju od oko 14 godina. Isplativost i koristi od HE Ombla najbolje mogu potvrditi primjeri  postojećih 26 hidroelektrana u HEP-ovom vlasništvu, od kojih su neke starije od 100 godina, a prosječno stare više od 40 godina i koje  dokazano pouzdano i ekonomično proizvode električnu energiju. Izgradnjom HE Ombla dugoročno se osigurava novi stabilni izvor čiste energije iz obnovljivog izvora, u skladu s energetsko-klimatskim ciljevima EU. Riječ je o tehnički izvedivom i sigurnom, ekonomski isplativom te višestruko ekonomski i energetski korisnom projektu, kako za HEP, tako i za državu i lokalnu zajednicu. Njegovom će se realizacijom uvoz energije smanjiti za šest do osam posto, a HEP-ova bilanca “zelene energije“ povećati za prosječno 220 GWh godišnje. Izgradnjom HE Ombla povećat će se i kapacitet i stabilnost opskrbe kvalitetnom pitkom vodom šireg područja Grada Dubrovnika.

Ostale podatke pogledajte u galeriji.

Hrvatska elektroprivreda
Dubrovnik portal