Input your search keywords and press Enter.

Gradu Dubrovniku više od milijun kuna iz programa Ministarstva za demografiju za rekonstrukcije vrtića „Pčelica“ i „Palčica“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske u četvrtak, 7. lipnja objavilo je rezultate Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini, u okviru kojih su odobrena oba prijavljena projekta Grada Dubrovnika.

Naime, Gradu Dubrovniku odobren je ukupni iznos od 1.077.644,00 kune za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju – dogradnju i nadogradnju dječjeg vrtića „Pčelica“ te za projekt dogradnje i nadogradnje dječjeg vrtića „Palčica“.

Izrada projektne dokumentacije za dječji vrtić „Pčelica“ u Novoj Mokošici preduvjet je za ishođenje građevinske dozvole dogradnje i nadogradnje vrtića koji zbog nedostataka kapaciteta radi na tri različite lokacije unutar naselja.

Radovi na rekonstrukciji dječjeg vrtića „Palčica“ započeli su početkom veljače uz financiranje Grada Dubrovnika, a sredstva odobrena od strane Ministarstva, prema propozicijama Poziva, iskoristit će se za financiranje betonskih, armirano-betonskih i zidarskih radova. Rekonstrukcija „Palčice“, podsjetimo, uključuje nadogradnju dva kata u nivou postojećeg prvog i drugog kata, dok je na prohodnom ravnom krovu predviđeno igralište. Vrtić će dobiti osam novih odgojno-obrazovnih grupa dok će se sveukupni kapacitet novog vrtića popeti na 322 djece u 20 odgojno-obrazovnih grupa.

Realizacijom ovih investicija, ali i drugih planiranih ulaganja u kapacitete predškolskog odgoja, ova gradska uprava u potpunosti napušta dosadašnju praksu najma neadekvatnih i raštrkanih prostora, a u cilju poboljšanja materijalnih uvjeta u vrtićima te postizanje ravnomjernije dostupnosti kvalitetnih programa ranog i predškolskog obrazovanja.

Sredstva za provođenje Programa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu (NN 124/17), aktivnost A 788018 – Provedba  mjera demografske i migracijske politike. Sredstva osigurana za 2018. i 2019. iznose ukupno 117.500.000,00 kuna.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)