Input your search keywords and press Enter.

Grad treba preuzeti garažu!

Sastanak između predstavnika Grada Dubrovnika, Gradskog vijeća i Midia grupe na temu javne garaže na Ilijinoj glavici održan je jučer u Maloj vijećnici. Nazočili su gradonačelnik Andro Vlahušić, predsjednik Vijeća Mato Franković, gradski vijećnici i članovi Povjerenstva za javnu garažu Olga Muratti i Esad Čustović, a Midia grupu zastupali su Petar Thur i odvjetnica društva.

Nakon provedene arbitraže, koja nije donijela konačno rješenje spora, ali i na tragu posljednjih rasprava u Gradskom vijeću, gradonačelnik Andro Vlahušić predložio je dva modela. Prema prvom, Privredna banka Zagreb, Midia grupa i sve njene tvrtke podnose zajedničku izjavu da za vrijeme trajanja ugovora, idućih 25 godina, nemaju nikakvih potraživanja prema Gradu Dubrovniku, dok Grad ostvaruje pravo korištenja gornje površine garaže za svoje potrebe, sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji. Radovima može pristupiti bilo kada u ugovornom razdoblju s tim da time ne ugrožava normalno poslovanje garaže.

Drugi model predviđa preuzimanje garaže u potpunosti, i to već nakon isteka oe poslovne godine, te raskidanje svih ugovornih odnosa s Midia grupom. Ovaj model prati i razdvajanje odnosa Grada, PBZ-a i Midia grupe uz izradu presjeka financijskog stanja i svih poslovnih tijekova u posljednjih sedam godina. -„Poslovanje garaže u tom razdoblju dostatno je da Midia grupa pokrije sve troškove“, smatra gradonačelnik.

Upravljanje garažom u tom slučaju preuzeo bi Sanitat Dubrovnik, a garaža bi ušla u sustav javnog parkinga.

Predsjednik Vijeća Franković složio se s iznesenim načelima, koji su na tragu stavova Gradskog vijeća i Povjerenstva za garažu. Gradonačelnik će o istima, dogovoreno je, pisanim putem izvijestiti Povjerenstvo koje će potom pripremiti materijal za Gradsko vijeće, jer je nužno da predstavničko tijelo zauzme službeni stav kako bi se osnažila pregovaračka pozicija Grada Dubrovnika.

Petar Thur iznio je stav da je Midia grupa sklona pokretanju novog arbitražnog procesa.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)