Input your search keywords and press Enter.

Grad predvidio umirovljenicima dodatak od 400 kuna godišnje

Mjerama socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2015. predviđeno je da se umirovljenicima čija mirovina sa svim dodatcima iznosi od 2.201,00 do 2.500,00 kn isplati dva puta godišnje novčani iznos od 200,00 kn.

Obavještavaju se svi umirovljenici koji spadaju u navedene kategorije da se do 1. kolovoza 2015. jave u gradski kotar / mjesni odbor po mjestu prebivališta, a prema slijedećem rasporedu:

-GK Pile-Kono,GK Ploče iza Grada i MO Bosanka
u prostorijama GK Pile-Kono
Branitelja Dubrovnika br.15
Četvrtak od 08.00 do 12.00

-GK Grad
Široka 4/1
Srijeda od 08.00 d0 12.00

-GK Gruž
Obala S.Radića 29.
Ponedjeljak/utorak/srijeda/četvrtak od 08.00 do 12.00

-GK Lapad i GK Monotovjerna
u prostorijama  GK Lapad,Kneza Domagoja 1
srijedom od 08.00-12.00

-GK Mokošica
Ul.B.Kašića 8
Četvrtkom od 08.00 do 12.00

-GK Komolac
Tenturija
Srijedom od 08.00 do 12.00

-MO Osojnik
petkom od 08.00-12.00

-MO Zaton
Veliki Zaton
utorak/srijeda/četvrtak od 08.00-12.00

-MO Orašac
ponedjeljak od 08.00 do 12.00

-MO Trsteno/MO Brsečine/MO Dubravica
u  prostorijama MO Trsteno,
Na vodi 34
od 08.00 do 12.00

-MO Koločep
četvrtkom od 08.00 do 12.00

-MO Gromača/MO Ljubač/MO Kliševo/MO Mrčevo
MO Mravinjac/MO Riđica
Petkom od 08.00 do 12.00 u prostorijama MO Gromača

-MO Lopud
ponedjeljak i srijeda od 08.00-12.00

-MO Luka Šipanska
utorak od 08.00 do 12.00

-MO Suđurađ
četvrtak od 08.00 do 12.00

Prijavi je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

– osobnu iskaznicu (preslik)
– OiB, JMBG
– odrezak  zadnje tri mirovine
– preslik  tekućeg računa sa IBAN brojem podnositelja zahtjeva (IBAN broj računa izdaje banka)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)