Input your search keywords and press Enter.

Grad može sufinancirati izgradnju Studentskog doma sa 30 milijuna kuna tek uz usvojene proračune

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Andro Vlahušić uputio je danas dopis rektorici Sveučilišta u Dubrovniku Vesni Vrtiprah kojim je obavijestio da neće nazočiti na svečanosti  potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt studentskog doma u Dubrovniku, koja će održati u srijedu, 6. srpnja. 

U dopisu kojeg je na znanje uputio i ministrima Predragu Šustaru i Tomislavu Tolušiću detaljno navodi razloge takve odluke, te upozorava da je za realizaciju preuzetog sufinanciranja studentskog doma u iznosu od 30 milijuna kuna nužno usvojiti rebalans Proračuna za 2016. kao i Proračun za 2017. godinu. Tekst dopisa prenosimo u cijelosti:

Poštovana Rektorice,

zahvaljujem Vam na pozivu na svečanost potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku“. Međutim, ovim putem dužan poziv odbiti, a iz razloga koje ću elaborirati u nastavku.

Kao što Vam je dobro poznato, projekt izgradnje Studentskog doma od početka je imao punu i nedjeljivu podršku ove gradske upravi i moju osobnu. Podsjetit ću da je lokacija budućeg doma definirana izmjena i dopunama GUP-a Grada Dubrovnik još 2007. za što sam se i sam kao tadašnji gradski vijećnik zalagao. Naime. prema prvotnom prijedlogu tadašnjeg rektora, gospodina Milkovića, Studentski dom trebao je biti smješten na sadašnjoj lokaciji Ekonomske škole nakon što se ista izmjesti. Znajući da je to nerealno, osobno sam predložio lokaciju u Čokolinu, koja je potom uvrštena u GUP i gdje će se budući dom nalaziti.

Dokaz naše potpore projektu je i zaključak kojim smo 2013. godine oslobodili Sveučilište obveze plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 8.729.917,26 kuna, za što smo novčana sredstva osigurali iz poreznih prihoda Proračuna Grada Dubrovnika.

Trenutni saziv Gradskog vijeća je, na moj prijedlog, a nakon upućenog zahtjeva Sveučilišta, u listopadu prošle godine jednoglasno usvojio Zaključak o prihvaćanju inicijative o sufinanciranju izgradnje Studentskog doma u Dubrovniku u iznosu od 30.000.000,00 kuna. Istim zaključkom definirano je da ćemo međusobna prava i obveze između Grada u Sveučilišta utvrditi Sporazumom o sufinanciranju izgradnje. Taj sporazum potpisao sam 7. travnja ove godine nakon jednoglasnog usvajanja teksta od strane Gradskog vijeća.

Sukladno Sporazumu za potrebe sufinanciranja izgradnje kompleksa studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku, u 2016. godini dužni smo Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. osigurati iznos od 1.692.250,00 kuna, te dalje Proračunom za 2017. osigurati 11,864.700,00 kuna, a za 2018. preostali iznos od 16.443.050,00 kuna, što sveukupno čini ukupni iznosi sufinanciranja od 30 milijuna kuna. Sredstva za ovu godinu nosit ćemo u III. rebalansu Proračuna najesen.

Nažalost, posljednja događanja kojima je i dubrovačka javnost svjedočila tijekom prijenosa sjednica Gradskog vijeća jasno pokazuju tendenciju neprihvaćanja proračuna od strane određenih političkih skupina.

Upravo odgovornim upravljanjem gradskom imovinom i financijskim sredstvima, Grad Dubrovnik u sposobnosti je izdvojiti ova, ističem značajna, sredstva i čini to uz dobru volju i u najboljoj vjeri smatrajući da je ovaj projekt potreban Dubrovniku. Međutim, da bi ispunili naše preuzete obveze, nužna je proračunska podloga. Bez usvojenog rebalansa Proračuna za 2016. godinu, kao ni usvojenog Proračuna za 2017., u kojem ćemo nositi značajan dio ukupnih izdvajanja za ovaj projekt, ni uz najbolju volju nadležnih upravnih odjela ili gradonačelnika Grad neće biti u mogućnosti isplatiti sredstva jer u tom slučaju ne postoji zakonska osnova.

Nadam se stoga razumu gradskih vijećnika pri usvajanju navedenih financijsko-planskih akata s predviđenim sredstvima za izgradnju Doma. Ukoliko se to ne dogodi nadam se da će Sveučilište pronaći nedostajućih 30 milijuna kuna, uspješno provesti natječaj za izbor izvođača te sukladno zakonu potpisati ugovor kada ima sva osigurana sredstva.

S poštovanjem,

Gradonačelnik
Andro Vlahušić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)