Input your search keywords and press Enter.

Grad Dubrovnik po drugi put povećao satnicu pomoćnicima u nastavi

Sukladno danas donesenoj odluci Gradskog vijeća, satnica za pomoćnike djece s teškoćama u razvoju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama na području Grada Dubrovnika povećana je na 7,70 eura bruto.

Ovo je drugi put da Grad Dubrovnik povećava satnicu pomoćnicima u nastavi. Naime, u listopadu 2022. Grad Dubrovnik među prvim je hrvatskim gradovima donio takvu odluku, a neto satnica za rad pomoćnika u nastavi povećana je s 25 na 35 kuna  (4,65 eura). U ožujku ove godine, radi usklađivanja teksta Odluke s odredbama Zakona o radu, utvrđena je visina bruto satnice za rad pomoćnika u nastavi u iznosu od 5,97 eura (45,00 kuna).

Pomoćnici u nastavi koji rade u osnovnim školama i vrtićima na području Grada Dubrovnika zatražili su od gradonačelnika Mata Frankovića novo povećanje satnice za svoj rad, a s obzirom na važnost ovog posla, odgovornost koju pomoćnici preuzimaju u radu s djecom s poteškoćama te trenutnu situaciju na tržištu rada u Dubrovniku, gradonačelnik se složio s novim povećanjem. Povećanje satnice pomoćnicima ima za cilj dati ovom plemenitom zanimanju određenu važnost i težinu i učiniti ga atraktivnijim u uvjetima nedostatka radne snage u Dubrovniku.

Program osiguranja pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju provodi se kontinuirano u vrtićima i svim osnovnim školama Grada Dubrovnika, a prati ga iz godine u godinu rast broja angažiranih pomoćnika. U školskoj godini 2020./2021. radila su 42 pomoćnika u nastavi s 47 učenika osnovnih škola dok se u ovoj pedagoškoj godini broj pomoćnika u osnovnim školama povećao na 72. U dubrovačkim vrtićima angažirana su 43 pomoćnika, a uključujući pomoćnike u nastavi u školama ukupno je 115 pomoćnika koji rade s djecom s teškoćama u razvoju.

Rad pomoćnika u vrtićima financira se u potpunosti iz proračuna Grada Dubrovnika, dok se rad pomoćnika u osnovnim školama djelomično financira iz Europskog socijalnog fonda (za rad pomoćnika u nastavi osigurano je iz Europskog socijalnog fonda 300.000,00 eura za školsku godinu 2023./2024.).

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.