Input your search keywords and press Enter.

Facilitatori za participativno budžetiranje Grada, javite se!

Grad Dubrovnik i Dubrovačka razvojna agencija DURA, u suradnji s Udrugom Bonsai, uspostavljaju bazu facilitatora za participativno budžetiranje Grada Dubrovnika. Prijave su u tijeku. U ovoj godini prijavljeni, odabrani i educirani volonteri steći će praktično iskustvo facilitirajući pilot projekt u školama, a sukladno rezultatima i zalaganju u 2020. će nastaviti facilitirati proces participativnog budžetiranja.

 

Uloga facilitatora jest da bude domaćin diskusije, da ju potiče, usredotočuje i čini jasnijom kako bi njezine sudionike učinkovito vodio do cilja diskusije, u ovom slučaju projektnog prijedloga za financiranje. Facilitator osigurava pridržavanje pravila, istražuje grupne interese, vodi računa o vremenu i logistici te sumira glavne točke.

 

Od volontera se očekuje predanost zadatku vođenja grupnog rada i primjeni načela participacije, dijaloga i aktivnog građanstva, da bude odgovoran i profesionalan u radu sa zajednicom i za javno dobro, da je spreman na timski rad i kontinuirano usavršavanje te da ima komunikacijske vještine.

 

Volonter je dužan proći edukaciju koja obrađuje četiri teme kao pripremu za obavljanje volonterskog zadatka. Prvi dio edukacije obrađivat će osnovne informacije o volontiranju, projektnim ciljevima i načelima participacije, rad s grupom gdje će se volonteri informirati o metodama i načinima rada s grupom, komunikaciji u grupi, grupnoj dinamici te razradi projektnog prijedloga. Prvi dio edukacije će se održati 12. i 13. veljače 2019.

 

Drugi dio edukacije će se odnositi na upoznavanje s užim timom iz upravnih odjela i s radom odjela, gdje će volonteri naučiti o osnovnim informacijama djelovanja odjela te informaciji o strategijama grada i područjima koja su u nadležnosti grada/određenog odjela. Edukacija se odnosi na informacije koje su potrebne facilitatoru za provedbu radionica u gradskim kotarevima u 2020. te će se termini upoznavanja s radom odjela dogovoriti zajedno s odjelima i facilitatorima u razdoblju od kolovoza do studenog 2019.

 

Odgovornosti i dužnosti volontera su slijedeće:

 

1. Facilitiranje u školi – kao praktični dio edukacije – u grupi učenika i učenica (6/7/8 razredi) – početak 28. veljače 2019. – pa ovisno o raspoloživosti i dogovoru s volonterima (osnovne škole: Lapad, Gruž, Marin Držić i Marin Getaldić).

 

Jedna radionica koju je potrebno facilitirati u školi traje 4 školska sata. Volonter će facilitirati maksimalno 3 radionice u određenom vremenskom razmaku (trajanje radionice – 3 sata).

 

Za vrijeme trajanja facilitacije u učionici će uvijek biti prisutan 1 djelatnik/ica škole i 1 djelatnik/ica DURA/e (trenerica).

 

2. Facilitiranje radionice u mjesnim jedinicama (gradski kotar ili mjesni odbor) – početak ožujak 2020 – ovisno o raspoloživosti i dogovoru (također 3 radionice).

 

Za vrijeme trajanja facilitacije u mjesnim jedinicama uvijek će biti prisutna jedna osoba sa dugogodišnjim iskustvom facilitacije. Volonter će imati i kontinuiranu podršku gradskih odjela za vrijeme trajanja facilitacije u mjesnim jedinicama u obliku ‘SOS telefona’ na kojem će uži tim gradskih odjela biti dostupan za pitanja ukoliko nisu prisutni.

 

3. Od volontera se očekuje strukturirani feedback, odnosno sudjelovanje na sastanku za evaluaciju procesa.

 

Za prijavu i dodatne informacije svi zainteresirani mogu se javiti, na ured.vcd@gmail.com – 091/9511009,  jbrbora@dura.hr – 095/5042579, avlasic@dura.hr, ili mmohoric@dura.hr.

 

Rok za prijavu je 11. veljače 2019.

 

 

 

Željka Surla
Viši stručni suradnik III

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)