Input your search keywords and press Enter.

Energetske dane DNŽ 2015. jučer je u Stonu otvorio župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić. Prvo su se obišli započeti radovi na OŠ Ston, koji se izvode u sklopu EU projekta Alterenergy, gdje će biti ugrađena solarna elektrana s fotonaponskim kolektorima za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe škole te solarna elektrana s toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode kao i zamjena postojeće s led rasvjetom u cijeloj školi. Projekt na području naše županije provodi Regionalna ravojna agencija DUNEA.
Župan Dobroslavić, u prigodi otvorenja Energetskih dana u Malom Stonu, naglasio je kako su ove teme bitne na razvoj našeg kraja s obzirom na bogate potencijale za korištenje obnovljivih izvora energije te kako Županija u tom smjeru ulaže napore, a kao pozitivne primjere istaknuo je započetu investiciju u OŠ Ston, kao i investiciju u OŠ Opuzen, gdje je kroz projekt Legend, krajem prošle godine, ugrađen novi sustav grijanja na geotermalnu energiju. Direktorica DUNEA-e Melanija Milić kazala je kako se uz već spomenute radi i na projektu koji naglasak ima na potencijalima vjetra te kako treba poticati i građane da koriste nove tehnologije i sredstva Fonda za zaštitu okoliša, čiji će predstavnici sredinom travnja, u suorganizaciji DUNEA-e i DURA-e, u Dubrovniku održati prezentaciju o aktualnim natječajima raspoloživima za građane. Predstavljeni su potom projekti koji se kroz Odjel za energetiku, tehnologiju i transport u DUNEA-i provode na području naše županije. Bilo je još riječi o poslovnim partnerstvima za energetske projekte u lokalnoj zajednici, učinkovitoj javnoj rasvjeti te energetskoj učinkovitosti u lučkim područjima.
Radionice i predavanja nastavljuju se u srijedu na Korčuli gdje će se govoriti o energetski održivom razvoju otoka, energetskom certificiranju i energetskoj obnovi te solarnim kolektorima. U četvrtak su u Opuzenu na rasporedu teme o energetski održivom razvoju ruralnih područja, energetski učinkovitoj rasvjeti te fotonaponskim sustavima. Isti dan održat će se i Male škole energetske učinkovitosti u osnovnim školama u Orašcu i Slanom te dan kasnije, u petak, u osnovnoj i srednjoj školi u Pločama.
Ovakva događanja u brojnim su se gradovima i županijama pokazala iznimno uspješnim načinom podizanja svijesti i informiranja građana o važnosti energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Energetski dani predstavljaju korak dalje u promociji i podizanju razine znanja javnih uprava i građana s ciljem promocije koncepta održivog razvoja, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Marijana Aksić Vitković
DUNEA