Input your search keywords and press Enter.

Ekonomska i trgovačka škola: rad na Erasmus+ projektu “e-School bank”

Ravnateljica Ekonomske i trgovačke škole javlja o prvim rezultatima na Erasmus+ projektu “e-School bank”:

‘Naši učenici zajedno s učenicima iz Portugala i Italije rade na izradi brošure i vodiča za računalni program e-School bank u sklopu istoimenog Erasmus+ projekta.

Riječ je o projektu koji nam je odobren za financiranje u 2021. godini i traje sve do kraja ove godine.

Cilj pokretanja Erasmus+ projekta “e-School bank” je stvaranje programa i mobilne aplikacije uz pomoć kojih će se simulirati bankarsko poslovanje –  rad bankarskih službenika kao i aktivnosti korisnika bankarskih usluga.

Rezultati ovog projekta primjenjivat će se u nastavi stručnih predmeta, a naročito u nastavi Bankarstva, od sljedeće školske godine. Projektni rezultati će se koristiti i u svrhu razvijanja financijske pismenosti učenika naše škole, škola naših partnera, ali i šire.’

Rrezultate projekta pokazat će ovaj četvrtak 18. svibnja u 11,00 sati u prostoru svoje škole.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.