Input your search keywords and press Enter.

Još jedno divlje odlagalište u zaštićenoj Rijeci dubrovačkoj!

Odnedavno se pojavilo divlje odlagalište između Čajkovića i Komolca uz JTC ispod šumovitog predjela Žitkovići! Ima li tko ovo zaustaviti i sanirati – pitaju se s ogorčenjem mještani Rijeke dubrovačke preko našeg Zelenog telefona Eko fona 020/453-850!?
Prošetali smo odmah u petak u našoj već 32. Eko patroli ove godine i iznenadili se kada smo vidjeli odmah uz JTC na predjelu Žitkovići između Čajkovića i Komolca (nedaleko ACI Marine) u šumarku gomilu šuta i odbačenog glomaznog (kućnog) i ostalog smeća… što se može dobro vidjeti u našoj fotogaleriji. Jako ružna slika i poruka ne samo turistima koji tuda prolaze automobilima ili šetaju uz rjeku Omblu, već i nama građanima! Naši sugrađani koji su nam dojavili za ovo divlje odlagalište kažu da su primjetili par puta kombije kako se tu zadržavaju i iskrcavaju šut i smeće.
Rijeka dubrovačka je zaštićen krajolik od 1964 i njezini pojedini dijelovi kao što su Ombla i Vilina špilja ušli su u europsku ekološku mrežu Natura 2000 i ovakva divlja odlagališta joj nisu primjerna. Inače poljednjih 3o godina naša Rijeka dubrovačka je izložena brojnim devastacijama i ekocidima tako da sve više gubi svoj nekadašnji sjaj ladanjskog i ambijetalnog prostora .
Stoga molimo Komunalne službe Grada i Dubrovačke ceste da što prije zaustave i saniraju ovo divlje odlagalište u blizini Komolca a poduzeće Dubrovnik ceste da naraslu travu (koja skria ovo ružno odlagalište) uz prometnicu već jednom pokose!
„O prislavni Dubrovčani, još su tamo naši stani od brštana ispleteni!“ (Mavro Vetranović )

Voditeljica Zelenog telefona:
Jadranka Šimunović