Input your search keywords and press Enter.

Edukacija o motivaciji zaposlenika

Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA i Hrvatska udruga poslovadavaca – HUP poziva sve zainteresirane poduzetnike na radionicu inovativnog pristupa podizanja razine angažiranosti zaposlenika u svakodnevnim radnim obvezama pod nazivom: „Pet navika – Shawn Achor“ koja će se održati 24. travnja 2015. godine od 15:00 do 17:30 sati u prostorijama Razvojne agencije Grada Dubrovnika DURA-e na adresi Branitelja Dubrovnika 15, prostor za sastanke – prizemlje.
Treneri su predstavnici Dinamika Coachinga: Jasna Bratulić i Martin Piškorić
Detaljnije teme koje će radionica obuhvatiti:
– Negativni trendovi zapošljavanja i aktualni pristupi njihovog rješavanja
– Gallupovo istraživanje u angažiranosti i zadovoljstvu zaposlenika – gdje je Hrvatska?
– Mogućnosti osobne i organizacijske promjene kroz „Pet navika – Shawn Achor“ pristup
– Mogućnsoti koje nudi pristup pozitivne psihologije i neuroznanosti kao odgovor na izazov angažiranosti
– Iskustva i rezultate dosadašnjeg rada Shawn Achora, harvardskog profesora koji je svoja istraživanja prenio u publikacije Happiness Advantage (2010) i Before Happiness (2013), best-sellere New York Times-a

Prijave se primaju zaključno do četvrtka, 23. travnja o.g. na email adresu: info@dura.hr
ili putem telefona 638 236.

Radujemo se Vašem dolasku!

Svjetlana Šimunović
Stručna suradnica
DURA