Input your search keywords and press Enter.

DURA-I odobrena sredstva za sedam projekata iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo je Dubrovačkoj razvojnoj agenciji DURA-i iznos od 780.899,84 kune i to iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Ukupan iznos odobrenih sredstava odnosi se na 7 projekata koje DURA uspješno provodi.

Odobrena sredstva DURA će iskoristiti za sufinanciranje dijela sredstava koja mora osigurati iz vlastitih izvora za provedbu sljedećih projekata: APPRODI – “From Ancient maritime Routes to eco-touristic destinations”, ECO-NautiNET – „Networks support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic – Ionian Region”, HERIT-DATA – „Sustainable Heritage Managements towards Mass Tourism Impact thanks to a holistic use of big and Open Data, SLOW-FOOD-CE – „Culture, Heritage, Identity and Food“, SMILE – „First and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region“, LAIRA -„Landside Airports Accessibility“ i CHESTNUT – “CompreHensive Elaboration of Strategic plaNs for sustainable Urban Transport.

Za projekt „HERIT- DATA“, kojemu je cilj smanjiti utjecaj ljudskih aktivnosti odnosno prevelikog turizma na kulturno naslijeđe i koji se financira iz programa Interreg Med 2014-2020., DURA-i je ovim projektom odobren iznos od 227.455,30 kuna za njegovo sufinanciranje. Nadalje, projektom „APPRODI“ kojim se promiče održiva valorizacija i očuvanje prirodnih i kulturnih dobara kroz istraživanja o povijesnim utjecajima starih luka odobren je iznos od 68.587,98 kuna. „APPRODI“ se financira iz programa Interreg Adrion Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020. Za projekt „ECO- NautiNET“ DURA-i je odobren iznos od 66.296,79 kuna od strane Fonda i kroz projekt će se poboljšati međunarodna konkurentnost i inovativnost malih i srednjih poduzeća u nautičkom sektoru putem programa Interreg Adrion Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014. – 2020. Projektom Slow-Food-CE planiraju se postaviti temelji za dugoročno i strateško vrednovanje dubrovačkog nasljeđa hrane, s ciljem njegova oživljavanja u kontekstu suvremenih dinamika i aktualnih potreba svakodnevnog života. Projekt je financiran programom Središnja Europa i DURA-i je odobren iznos od 153.411,21 kunu. Projekt SMILE ima za cilj poboljšati životno okruženje u područjima visoke gustoće prometa podržavanjem prometnih politika usmjerenih na smanjenje emisija stakleničkih plinova, širenjem ideje održivijeg načina transporta koji podrazumijeva veće korištenje javnog prijevoza, biciklizam, električna i hibridna vozila. DURA-i je za ovaj projekt odobreno sufinanciranje od strane Fonda u iznosu od 82.856,00 kuna. Cilj projekta LAIRA je smanjenje uporabe energije i negativnih ekoloških utjecaja transportnih aktivnosti u zračnim lukama i širem okruženju istih izradom inovativnih strategija u pogledu planiranja mobilnosti niske emisije ispušnih plinova. DURA- i je za ovaj projekt odobreno sufinanciranje od strane Fonda u iznosu od 73.101,32 kune. Projekt CHESTNUT za cilj ima razviti dugoročnu viziju prometnog funkcioniranja kroz razvoj i afirmaciju učinkovitijeg, sigurnijeg i ekološki prihvatljivijeg prometa na području izabranih gradova projektnih partnera pri čemu će se poticati integracija i veći udio u korištenju održivijih prometnih sredstava poput bicikli, e-vozila i javnog prijevoza. DURA-i je za ovaj projekt odobreno sufinanciranje od strane Fonda u iznosu od 109.191,24 kune.

Novoodobrena sredstva za gore navedene projekte DURA je prijavila na otvoreni Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i nacionalnoj razini za 2018. godinu od 31. srpnja 2018. godine.

DURA trenutno provodi 20 međunarodnih projekata od kojih je 11 odobreno u 2018. godini, a još dva projekta su u fazi ugovaranja i 1. siječnja 2019. započinje njihova provedba kad će DURA u provedbi imati ukupno 22 projekta financirana iz različitih programa Europske unije. Projekti pokrivaju mnogo područja djelovanja: od održivog turizma, kulture, poticanja poduzetništva, pametnih gradova i tehnologije, digitalizacije, ruralnog razvoja i gastronomije, urbane mobilnosti, energetske obnove i obnovljivih izvora energije, socijalnih usluga zajednice, i sl. te je svaki projekt specifičan i predstavlja dodanu vrijednost za javni interes građana. Ukupan iznos bespovratnih sredstava međunarodnih projekata koje DURA trenutno provodi iznosi 19.267.843,72 HRK.

Ena Soprano, mag. rel. publ.
Viša stručna suradnica za opće poslove

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.