Input your search keywords and press Enter.

Dubrovački modeli dobre prakse upisani u registar Hrvatske mreže zdravih gradova

Predstavnici Grada Dubrovnika i Zavoda za javno zdravstvo iz Dubrovnika sudjelovali su u radionici upisa javnozdravstvenih projekata/programa u Registar modela dobre prakse Hrvatske mreže zdravih gradova, koja se održala u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” u Zagrebu 12. svibnja.

Kao modeli dobre prakse na ovoj su radionici upisani: strateški program za djecu i mlade Grada Dubrovnika “Mladi i Grad skupa”, projekt BUBA (Bistar Um Bez Alkohola) – prevencija ranog konzumiranja alkohola kod djece i mladih te Strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom Grada Dubrovnika.

Cilj Registra je sustavno preispitati dokaze učinkovitosti provedenih programa na nacionalnoj razini, kako bi ih pretočili u preporuke i smjernice za unaprjeđenje politike i prakse javnozdravstvenog djelovanja na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Razradom i objedinjavanjem instrumenata i vodiča za primjenu te formiranjem Registra omogućit će se razvoj i širenje kulture informiranog odlučivanja u planiranju budućih intervencija.

Petar Ipšić, Grad Dubrovnik