Input your search keywords and press Enter.

Kustos Dubrovački muzeja dr. sc. Domagoj Perkić dobio je godišnju nagradu Hrvatskog muzejskog društva za provedeni istraživački rad koji je rezultirao izložbom! Perkić je nagrađen za izložbu „Gradine, gomile i špilje: zapadno dubrovačko područje“ koja je bila postavljena u dubrovačkoj žitnici “Rupe” od 3. prosinca 2018. do 15. ožujka 2019. godine, a nagradu su na svečanoj dodjeli u Muzeju Mimara preuzeli autor i ravnateljica Dubrovačkih muzeja Pavica Vilać. Peta je to nagrada struke dodijeljena Dubrovačkim muzejima u posljednjih 7 godina!

Na izložbi Gradine, gomile i špilje i u pratećem katalogu predstavljeni su rezultati 12 godina dugog arheološkoga rekognosciranja terena prapovijesnih lokaliteta na zapadnom dubrovačkom području, od Rijeke dubrovačke na istoku do Imotice i Bistrine na zapadu, odnosno od Elafita na jugu do granice s Bosnom i Hercegovinom na sjeveru. Vremenski okvir obuhvaća uglavnom razdoblje od kasnog eneolitika do kraja željeznog doba.

Izložba je koncipirana u tri osnovne teme, kako sugerira i njen naslov. Težište prikazivanja prvih dviju tema, gradina i gomila, zasnovano je na zračnim fotografijama, odnosno prikazu lokaliteta iz ptičje perspektive, kako ih je inače vrlo teško doživjeti, dok je instalacijom monumentalnog hodnika stvoren dojam kretanja kroz špilju čije je arheološko bogatstvo prikazano na popratnim crtežima i fotografijama.

Likovni postav izložbe potpisuje Studio Rašić+Vrabec koji su osmislili izložbene elemente u obliku tipografske prostorne instalacije, kojima je dodatno naglašeno mnoštvo lokaliteta i nalazišta.

Tekst opsežnoga pratećega kataloga koncipiran je u devet poglavlja. Pisan je usporedno na hrvatskome i engleskom jeziku, potkrijepljen je iscrpnim bilješkama te popraćen opsežnom literaturom. Donosi i 43 table s tlocrtima pojedinih lokaliteta te jedinstvenom kartom istraživanoga područja i nalazišta.

Autor je katalogom i izložbom iscrpno predstavio rezultate dosadašnjih istraživanja te naznačio smjernice za daljnji rad, ali i senzibilizirao javnost na potrebe očuvanja gradina i gomila koje su na žalost u novije vrijeme izložene znatnoj devastaciji – navodi se u obrazloženju nagrade.

Riječ je o četvrtoj po redu godišnjoj nagradi Hrvatskog muzejskog društva dodijeljenoj Dubrovačkim muzejima su mandatu Pavice Vilać. Naime, Dubrovački su muzeji godišnje nagrade struke već dobili za realizaciju kataloga izložbe ,,Stjepan Gradić: otac domovine’’, za izložbeni projekt  Ruđer Bošković – ponovno u rodnom Dubrovniku. Hrvatska slavi svog genija povodom 300. obljetnice rođenja”, dok je ravnateljica Vilać dobitnica nagrade struke kao urednica kataloga izložbe „Luka i Antun Sorkočević – diplomati i skladatelji“. Uz to su Dubrovački muzeji 2016. godine dobili i posebno priznanje Hrvatskog muzejskog društva za dugogodišnji izdavački rad koji uključuje sustavno proučavanje i promicanje povijesnih ličnosti Dubrovnika, pri čemu je posebno istaknut doprinos ravnateljice Pavice Vilać kao voditeljice cjelokupnih projekata i urednice kataloga.

Nagrade HMD-a dodjeljuju se državljanima Hrvatske, a izuzetno se mogu dodijeliti i stranim državljanima ako su svojim djelovanjem značajno pridonijeli promicanju muzejske struke u Hrvatskoj.

Godišnja nagrada HMD-a dodjeljuje se pojedincima, grupama i muzejima za objavljena, izložena ili na drugi način javno prezentirana ostvarenja muzejske struke u protekloj kalendarskoj godini.

 

 

 

Julijana Antić Brautović

Marketing&PR

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.