Input your search keywords and press Enter.

Doktorski studij Komunikologija raspisuje natječaj za buduće doktorande

ZAGREB, 08. prosinca 2015. – Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku raspisala je natječaj za upis četvrte generacije doktoranada na sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij “Komunikologija”. Riječ je o jedinom doktorskom studiju komunikologije u Hrvatskoj nakon kojega studenti stječu akademski stupanj doktora znanosti te kompetencije za samostalno istraživačko djelovanje u matičnom znanstvenom području, polju i grani.
Poslijediplomski doktorski studij Komunikologija traje tri godine (šest semestara), a namijenjen je svima koji žele steći najviša teorijska i visokostručna znanja u području javnog komuniciranja, angažiranima u akademskim i javnim institucijama, gospodarstvu, medijima, politici, kulturi i brojnim drugim oblicima društvenog i javnog djelovanja. Po završetku poslijediplomskog doktorskog studija studenti stječu kompetencije za samostalno djelovanje u znanstveno-nastavnim, znanstvenim i obrazovnim institucijama, medijima, sektorima koji se bave javnim (političkim, tržišnim i masovnim) komuniciranjem te u različitim javnim institucijama i privatnim tvrtkama.
“Od početka svojeg djelovanja doktorski studij “Komunikologija” pobuđuje veliko zanimanje. Budući da se javno komuniciranje izrazito razvija i diversificira, poglavito pod utjecajem informacijskih i komunikacijskih tehnologija, raste i želja za obrazovanjem i usavršavanjem, podjednako u području komunikološke struke i akademskog istraživanja i obrazovanja. Ovaj studij nudi upravo to – visokostručno interdisciplinarno obrazovanje u području javnog komuniciranja. Dosadašnji studenti iskazali su zadovoljstvo studijskim programom i uspješni su u svladavanju zahtjevnih studijskih obveza. Vjerujemo da će tako biti i dalje. S obzirom na to, očekujemo da će se i ove godine na natječaj prijaviti velik broj zainteresiranih od kojih će se na studij upisati oni najbolji, što će – uz visoke standarde izvedbe studija – dodatno pridonijeti njegovoj kvaliteti“, istaknuo je izv. prof. dr. sc. Pero Maldini, voditelj jedinog doktorskog studija komunikologije u Hrvatskoj.
Poslijediplomski doktorski studij “Komunikologija” predstavlja najviši stupanj znanstvenog usavršavanja u području informacijskih i komunikacijskih znanosti. Bitna obilježja ovog studija su interdisciplinarnost i inovativnost, a u njegovoj izvedbi sudjeluju visokokvalificirani nastavnici i suradnici s više hrvatskih sveučilišta. Studijski program usklađen je sa smjernicama strateških dokumenata Republike Hrvatske i Europske unije, a uz implementaciju najrecentnijih znanstvenih spoznaja i iskustava akademskih stručnjaka, u obzir su uzete i preporuke relevantnih strukovnih asocijacija (Međunarodna udruga poslovnih komunikatora, Američko društvo za odnose s javnošću, Institut za odnose s javnošću i Međunarodna udruga za odnose s javnošću). Dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu saznati na internetskoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.unios.hr/doktorska-skola ili putem e-maila: jmagdika@nios.hr te na telefon: 031/224- 143.
***
Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
1) O DOKTORSKOM STUDIJU “KOMUNIKOLOGIJA”

• Prvi hrvatski sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij “Komunikologija” izvodi Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku.
• Studij je u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju informacijskih i komunikacijskih znanosti, znanstvenim granama komunikologija, odnosi s javnošću i masovni mediji.
• Doktorski studij “Komunikologija” traje tri godine, odnosno uključuje ukupno šest semestara, a njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti iz područja društvenih znanosti i polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, te odgovarajuće grane.
• Poslijediplomski doktorski studij “Komunikologija” najviši je stupanj znanstvenog usavršavanja u području informacijskih i komunikacijskih znanosti.
• Uz akademski stupanj doktora znanosti student stječe kompetencije za samostalno znanstveno-istraživačko djelovanje u matičnom znanstvenom području, polju i grani. Tako će se po završetku studija studenti moći zapošljavati u znanstveno-nastavnim, znanstvenim i obrazovnim institucijama (sveučilišta, fakulteti, instituti, visoke škole), u medijima (televizija, radio, tisak, internetski nakladnici), u sektorima koji se profesionalno bave javnim komuniciranjem (odnosi s javnošću, politička komunikacija, marketing), u različitim javnim institucijama (državna tijela, ministarstva, zavodi, upravne organizacije, agencije, područna i lokalna samouprava), u privatnim poduzećima poslovnog sektora (privatne kompanije, međunarodne tvrtke, različite agencije), u ustanovama u djelatnosti kulture (muzeji, knjižnice, kazališta, festivali) te u javnom i političkom djelovanju (političke stranke, građanske udruge i organizacije).
• Voditelj Doktorskog studija je izv.prof.dr.sc. Pero Maldini sa Sveučilišta u Dubrovniku. U programu studija sudjeluje ukupno 34 profesora koji, osim sa Sveučilišta u Osijeku, dolaze i s drugih sveučilišta u Hrvatskoj (Zagreb, Dubrovnik).

2) UPISI NA DOKTORSKI STUDIJ KOMUNIKOLOGIJE

• Datum početka natječaja za upis je 4. prosinca 2015. godine, dok je krajnji rok za podnošenje prijave 4. siječnja 2016. godine. Prijave za upis na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij podnose se na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Doktorska škola – Prijava za poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Komunikologija, Trg Sv. Trojstva 3, 31000 OSIJEK.
• Ukupna školarina u skladu sa studijskim programom poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija iznosi 60.000,00 kuna. Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, IBAN: HR4325000091102012988.
• Za prvu akademsku godinu doktorskog studija predviđeno je 12 upisnih mjesta.
• Uz ispunjavanje propisanih uvjeta, za upis potencijalni studenti prolaze dvije razine odabira. Odabir kandidata temelji se na pregledu podnesene dokumentacije i motivacijskog eseja i utvrđuju se kandidati koji ispunjavaju uvjete za drugu razinu, odnosno razgovor pred Povjerenstvom Vijeća Doktorske škole. Konačni odabir kandidata za upis na doktorski studij Komunikologija temelji se na ukupnom zbroju bodova ostvarenom prema I. i II. razini odabira kandidata.

3) UVJETI UPISA NA DOKTORSKI STUDIJ:

Pravo prijave za upis I. godinu doktorskog studija imaju pristupnici koji imaju:
 završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti ili humanističkih znanosti s 300 ECTS bodova,
 završen dodiplomski sveučilišni studij po studijskom sustavu prije 2005. godine u području društvenih ili humanističkih znanosti,
 završen poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij u području društvenih ili humanističkih znanosti,
 završen diplomski studij iz drugih znanstvenih područja uz polaganje razlikovnih ispita u skladu s odlukom Vijeća Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
 osobe koje su završile studij u inozemstvu moraju proći proceduru akademskog priznavanja visokoškolske kvalifikacije.

4) INFO KONTAKT

Sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu saznati na internetskoj stranci Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.unios.hr/doktorska-skola ili putem e-maila: jmagdika@unios.hr te na telefon: 031/224-143.

Filip Orlić
Savjetnik
Millenium promocija d.o.o.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)