Input your search keywords and press Enter.

Dogovoren je plan zaustavljanja daljnjeg odlaganja građevinskog otpa u Pobrežju.

Na održanom sastanku sa pomoćnikom ministra zaštite okoliša i prirode gradska uprava dogovorila mjere zaustavljanja odlaganja građevinskog otpada na ilegalnoj deponiji u Pobrežju.

Sastanaku su prisustvovali gradonačelnik Andro Vlahušić sa svojim suradnicima, pomoćnik ministra zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske Tonči Restović, pomoćnik ministra za inspekcijske poslove i vlasnik ilegalne deponije Nikša Radulović.

Kako bi se onemogućio pristup odlagalištu Grad Dubrovnik ima u planu postaviti betonsku ogradu i opremu za video nadzor,  u međuvremenu vlasnik ilegalne deponije Nikša Radulović potvrđuje da će odmah zaustaviti svako daljnje odlaganje građevinskog otpada piše na službenoj web stranici grada Dubrovnika.

U gradu najavljuju da će se već u ovoj godini osigurati sredstva za prvu fazu projektne dokumentacije Plana sanacije odlagališta u gradu Dubrovniku. Također, za sufinanciranje projekta sanacija deponija, grad Dubrovnik će se obratiti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na prijedlog Tončija Restovića.

Foto: dubrovnik.hr