Input your search keywords and press Enter.

Dodjela „A“ državnih stipendija izvrsnim studentima

Senat Sveučilišta u Dubrovniku, na svojoj 120. sjednici održanoj 2. travnja 2015., utvrdio je rang liste studenata a rektorica prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah donijela je Odluku o dodjeli „A“ državnih stipendija za 2015. godinu.
Stipendije će izvrsnim studentima dodijeliti rektorica prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah u utorak, 9. lipnja 2015., u 12 sati, u Rektoratu Sveučilišta (Branitelja Dubrovnika 29).
Naime, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske donijelo je odluku da se dosadašnja kategorija „A“ državnih stipendija, koja je namijenjena izvrsnim studentima, prenese u potpunosti u nadležnost sveučilišta, veleučilišta i visokih škola.
Sveučilište u Dubrovniku „A“ državne stipendije za 2015. dodjeljuje, prema odvojenim rang listama, na razini:
a) Sveučilišta – redovitim studentima preddiplomskih sveučilišnih studija koji su upisali prvu
godinu preddiplomskih sveučilišnih studija u 2014./2015. (ukupno 3 stipendije)
b) Sveučilišnoga odjela – redovitim studentima viših godina preddiplomskih sveučilišnih studija i/ili diplomskih sveučilišnih studija koji se izvode na tom odjelu (ukupno 12 stipendija).
Studenti koji su se natjecali za dodjelu kategorije „A“ državne stipendije morali su ispuniti, uz opće, i posebni uvjet da po težinskoj prosječnoj ocjeni položenih ispita spadaju među 10% najboljih studenata na svojoj godini studija na svojem odjelu, odnosno, ako su upisali prvu godinu preddiplomskog studija da spadaju među 10% najbolje plasiranih studenata.

Sandra Buratović
Ured za odnose s javnostima