Input your search keywords and press Enter.

Državna Agencija za zaštitu prirode dala negativnu ocjenu Studiji Glavne ocjene prihvatljivost ekološke mreže HE Ombla

Ovih dana neslužbeno doznajemo kako je državna Agencija za zaštitu prirode dala negativnu ocjenu Studiji Glavne ocjene prihvatljivost ekološke mreže HE Ombla.
Ovo je dobra zelena vijest za našu najljepšu i najmanju ponornicu svijeta –Omblu koju po brojnim zaštićenim vrstama s njezinom izvorištem i Vilinom špiljom nazivaju Hrvatski Galapagos (Dr.Ivo Lučić). Prisjetimo se kako su prije dvije i pol godine boraveći u Vilinoj špilji BBC novinari-istraživači zajedno s hrvatskom biospelologinjom Janom Bedek iz Hrvatskog biosplelološkog društva, Zagreb.
upozorili javnost kako se na lokalitetu Viline špilje pokraj Dubrovnika planira izgradnja Hidroelektrane Ombla koja bi mogla ugroziti kako bogati životinjski svijet, tako i arheološke ostatke grčke i rimske kulture. Izgradnja HE Ombla značila bi i siguran izgon ionako ugrožene populacije sedam vrsta šišmiša iz Viline špilje. Jana Bedek i njezine kolege su uvjereni da zakonodavstvo EU nikada neće dopustiti uništenje Viline špilje i izvorišta Omble.

I na nedavnoj Javnoj raspravi o Studiji Glavne ocjene prihvatljivosti ekološke mreže HE Ombla održanoj 20.4.2015. u Dubrovniku, raspravi koja je trajala gotovo šest sati su ekološke udruge, građanske inicijative s područja Rijeke dubrovačke, Grada i cijele Hrvatske, stručnjaci, građani i mještani Rijeke dubrovačke, dali negativnu ocjenu Studiji Glavne ocjene prihvatljivosti ekološke mreže HE Ombla smtarajući da je vrlo loša i manjkava Stoga će ekološke udruge Rijeke dubrovačke zajedno sa stanovništvom Rijeke dubrovačke zatražiti Novu neovisnu Studiju Glavne ocjene prihavtljivosti ekološke mreže HE Ombla!
Natura 2000 je europska ekološka mreža koja objedinjuje područja važna za očuvanje europskih ugroženih vrsta i stanišnih tipova. Hrvatska je među zemljama s najvećom biloškom raznolikošću.
Danas ova mreža obuhvaća preko 18% teritorija EU

2020. godine Europska komisija za zaštitu okoliša i prirode posebno će provjeravati kod svojih članica koliko poštuju Eu odredbe vrlo stroge zaštite ekološke mreže Natura 2000 a ako ne morati će plaćati velike penale!

„Potomci nam neće nikada oprostiti pustošenje i grubosti prema nečemu što po pravilu pripada ne samo nama nego i njima„
P.I Čajkovski

Predsjednica:
Jadranka Šimunović