Input your search keywords and press Enter.

DKOM odbio žalbu Tehnogradnje kao neosnovanu

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave donijela je rješenje kojim je odbijena žalba Tehnogradnje d.o.o. na Odluku o odabiru u otvorenom postupku javne nabave redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina Grada Dubrovnika.

S obzirom da je Grad kao naručitelj na ispravan način donio Odluku o odabiru, Odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu slobodan je potpisati najprije okvirni sporazum na razdoblje od dvije godine, a onda i ugovore po okvirnom sporazumu s odabranim ponuditeljem ATIS DUBROVNIK d.o.o., koji je dao najpovoljniju ponudu.

Podsjetimo, nezadovoljan dosadašnjom dinamikom i s ciljem ubrzanja izvođenja radova na gradskim prometnicama, Grad Dubrovnik je ove godine prvi put razdvojio javne nabave za redovno i za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina. Dok redovno održavanje obuhvaća dežurstvo, zimsku službu i manje hitne popravke, pojačano održavanje obuhvaća veće radove na prometnicama.

foto: ilustracija radovi na prometnici

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.