Input your search keywords and press Enter.

DKK: Popis crkvica u Gradu koje će se moći posjetiti u subotu 28.3.

„U crkve pozvani – Dan otvorenih vrata“ – subota, 28. ožujka od 11 do 18 sati

Dvadeset crkava i kapelica u gradskoj jezgri Dubrovnika otvara svoja vrata za posjet i razgledavanje u sklopu programa Dana kršćanske kulture u Dubrovniku.

Ove crkve i kapele su važni biljezi u tkivu Grada jer prikazuju čitav urbanistički raspon svojom veličinom i stilom: od skromnih crkvica, preko kapelica u sklopu gradskih kuća i palača, redovničkih i bratovštinskih crkava, pa sve do katedrale.
Neke su od njih otvorene samo jednom godišnje, obično na blagdan sveca kojemu su posvećene, a neke su od njih nažalost trajno zatvorene zbog nezavidnoga stanja u kojemu se nalaze, pa je ovaj program mogući korak prema njihovoj revitalizaciji.
Svjesni da je upoznavanje baštine najbolji način njezina čuvanja nadamo se da će i ovogodišnji Dan otvorenih vrata privući veliki broj posjetitelja u ugodnu i poučnu šetnju kroz crkve i kapelice unutar gradskih zidina. Kroz dubrovačke crkve i kapelice ne zrcali se samo kršćanski duh koji ih je zamislio i izgradio već one svjedoče i trajnu otvorenost svijetu i suvremenim umjetničkim stilovima svakoga razdoblja.

Mladi volonteri Dubrovačke biskupije bit će u svakoj crkvi na raspolaganju za osnove informacije.

Popis crkava, crkvica i kapela u dubrovačkoj gradskoj jezgri koje će biti otvorene za obilazak:

1. Katedrala Gospe Velike
2. Crkva sv. Dominika
3. Crkva sv. Franja
4. Crkva sv. Ignacija
5. Crkva sv. Navještenja (kraj Vrata od Ploča)
6. Crkva Rosario
7. Crkva sv. Nikole na Prijekome
8. Crkva sv. Jakova Pipunara na Pelinama
9. Crkva Sigurata (Preobraženja Gospodinaova)
10. Crkva sv. Spasa na Stradunu
11. Crkva sv. Roka
12. Crkva Domino (Svih Svetih)
13. Crkva sv. Josipa (Ulica od puča)
14. Kapelica sv. Vida (Ulica Miha Pracata)
15. bivša Crkva sv. Katarine Sijenske (dvorana Umjetničke škole Luke Sorkočevića)
16. Kapelica Presvetog Srca Isusova (u sklopu hotela Pucić Palace)
17. Kapelica Gospe od Zdravlja (Ulica braće Andrijića)
18. Kapelica sv. Jeronima (Ulica Stulina 8, u vrtu palače Gradić)
19. Crkva Gospe od Karmena
20. Crkva sv. Bartola (sv. Kuzme i Damjana, u sklopu Biskupske palače)

Moderator: Ivan Viđen, povjesničar umjetnosti
Suorganizator: Vijeće za mlade Dubrovačke biskupije

Za sve zainteresirane info-pult će biti postavljen ispred crkve sv. Vlaha.

Angelina Tadić
voditeljica Ureda za medije Dubrovačke biskupije