Input your search keywords and press Enter.

Divlje odlagalište na Brsečinama

Otvoreni apel Komunalnim službama Grada !
Sanirajte čim prije divlje odlagalište na Brsečinama poviše ljetnikovca Cvijete Zuzorić i brsečinske plaže!
Iako za divlje odlagalište šuta i zemlje u Brsečinama ukazujemo otvoreno od 2. mjeseca ove godine… ono se unatoč obećanjima odgovornih nije niti zaustavilo niti saniralo!
Okolišnoj inspekciji RH smo pisali par puta ali oni su cijeli predmet prebacili Komunalnin službama Grada!
Sada smo ovih dana poslije velikih kiša vidjeli užasnu sliku brsečinske vale koja je bila sva žuta od zemlje koja se isprala sa gornjeg divljeg odlagališta!
Pitamo se tko će odgovarati za ovu ekološku katastrofu jer sve ovo utječe na jadransku floru i faunu?
“Devastacija okoliša dovela nas je do ruba ponora!”

Predsjednica:
Jadranka Šumunović

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.