Input your search keywords and press Enter.

DDS u Dva skalina

Doris Lepeš Matić, kandidatkinja za zamjenika gradonačelnika na predstojećim izborima i Ana Đevoić, obje članice Dubrovačkog Demokratskog Sabora, posjetit će u petak, 6. ožujka u 10.30 članove udruge Dva skalina na njihovoj adresi Dr. Roka Mišetića BB i uručiti im donaciju u novcu i igračkama.
Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Dva skalina ulaže iznimne napore kako bi unaprijedili kvalitetu života djece koja su ovisna o tuđoj njezi i pomoći. Takva skrb iziskuje velike izdatke pa su u stranci Dubrovački Demokratski Sabor u skladu s trenutačnim mogućnostima odlučili pomoći.

Dubrovački Demokratski Sabor