Input your search keywords and press Enter.

Danas je Međunarodni dan djece izložene eksploataciji na ulici

Danas se obilježava Međunarodni dan za djecu ulice kada se ukazuje na ovaj veliki društveni problem.

Ustanovljen je 2011. godine od strane Konzorcija za djecu, vodeće međunarodne mreže posvećene ostvarivanju prava djece uključene u život i/ili rad na ulici širom svijeta. Ombudsmeni BiH podsjećaju da je prioritet i obaveza svih nas odraslih i nadležnih organa da djecu zaštitimo od zloupotrebe.

“Pitanje djece koja žive i rade na ulici, kao mogućih žrtava trgovine djecom, treba tretirati kao problem u sastavu sistema socijalne zaštite. Djeca koja prose uglavnom ne idu u školu, a kako bi opstala i preživjela, trpe teror odraslih koji ih zloupotrebljavaju na različite načine. Najrasprostranjeniji vid takve zloupotrebe je prosjačenje”, navode u saopštenju ombudsmeni BiH.

Ombudsmeni se problemom prosjačenja djece u BiH bave putem aktivnosti Odjela za praćenje prava djece, kako bi u cjelosti sagledali ovaj problem, te zagovaraju uspostavu dnevnih centara za djecu zatečenu u prosjačenju, kao i prihvatnih stanica za djecu i omladinu zatečenu u skitnji i prosjačenju u svim opštinama u BiH u kojima je ta pojava izražena.

Imajući na umu potrebu zaštite djece od od ovog vida zloupotrebe, ombudsmeni zagovaraju da se u u praksi afirmiše potreba za pojačanim nadzorom u porodicama iz kojih su regrutovana djeca za prosjačenje i pruži profesionalna pomoć takvim porodicama.

Ombudsmeni ujedno smatraju da je potreban kontinuiran rad na promjeni svijesti kroz edukaciju javnosti, naročito roditelja i djece o pojavi prosjačenja.

Izvor: http://bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=57519

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)