Input your search keywords and press Enter.

Dan otvorenih vrata Odjela za umjetnost i restauraciju i studija Povijest Jadrana i Mediterana

Dan otvorenih vrata Odjela za umjetnost i restauraciju i studija Povijest Jadrana i Mediterana održao se 27. travnja 2017. u Kampusu Sveučilišta u Dubrovniku.

Predstavnici kulturnih institucija: Dubrovačkih muzeja, Umjetničke galerije Dubrovnik, Državnog arhiva u Dubrovniku, Muzeja za umjetnost i obrt, Muzeja i zbirke Baltazara Bogišića u Cavtatu, govorili su o područjima djelovanja i planovima po pitanju stručnih kadrova. S druge strane, studenti su predstavnicima institucija prezentirali iskustva studiranja iz Portugala i sa stručne prakse na Lopudu. U okviru programa održala su se i dva predavanja, mr. sc. Luke Budaka sa Sveučilišta Macquarie, za temu izlaganja imao je: „Hrvatski studiji (i antička povijest) na Sveučilištu Macquarie u Sydneyu“, dok je doc. dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić, sa Instituta za migracije i narodnosti govorila o razvoju i napredovanju mladih istraživača nakon završenog studija povijesti i iskustvima sa terenskih istraživanja u inozemstvu i boravka na stranim sveučilištima. Za kraj programa studenti su posjetili Hrvatski restauratorski zavod, Restauratorski odjel Dubrovnik.

Cilj je Danu otvorenih vrata održati kontinuitet suradnje između Odjela za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku i studija Povijest Jadrana i Mediterana i relevantnih institucija.

Sandra Buratović, Ured za odnose s javnostima, Sveučilište u Dubrovniku

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *