Input your search keywords and press Enter.

Dan otvorenih vrata dubrovačkih crkava i kapelica

 

 

 

 

Povodom međunarodne manifestacije Dani kršćanske kulture danas su svoja vrata otvorile sve crkve i kapelice u Gradu i okolici, točnije 20 njih: Crkva sv. Ignacija, crkva Gospe od Kamena, Katedrala, kapelica Gospe od zdravlja, crkva Rozarijo, kapelica sv. Vida, kapelica Presvetog Srca Isusova, kapelica sv. Jeronima, crkva sv. Bartula, bivša Crkva sv. Katarine Sijenske, crkva Gospina Navještenja, crkva sv. Dominika, crkva sv. Nikole, crkvica sv. Jakova Pipunara, crkva sv. Franje Asiškog, crkva sv. Spasa, crkva sv. Roka, crkva Domino i crkva sv. Josipa. zbog lakše orijentacije i pomoći svim posjetiocima ispred crkve sv. Vlaha organiziran je info pult na kojem se mogu dobiti potrebne informacije o Danima kršćanske kulture, manifestacijama te mape grada sa ucrtanim crkvicama.

Ivan Viđen, vanjski stručni suradnik dubrovačke Katedrale rekao je: Cilj ove manifestacije je ukazati sugrađanima na vrijednost sakralne baštine na području Gradske župe. Jako smo zadovoljni s odazivom i prošle i ove godine,  izniman odaziv naših sugrađana pokazuje da je interes za baštinu i život u gradu velik. Što se tiče crkava i kapelica zanimljive su jer prikazuju cijelu jednu lepezu arhitektonskih spomenika dakle od velikih crkava pa do malih crkvica u zabijenijim dijelovima grada koje vrlo često zapravo nisu ni dostupne. U nekima se misa služi samo jednom godišnje, točnije samo na dan sveca kojemu su posvećene. Ovo je prilika da jedan dan u godini crkvice pokažu što imaju, a samim time kada nešto upoznamo onda to više i cijenimo . Dubrovačke crkve i kapelice su zapravo jedna stalna izložba pred našim očima.

Ova manifestacija se inače održala prvi put u Splitu 2005. godine te od tada obogaćuje sadržaj kulturnog bogatstva i baštine. Također, u okviru Dana kršćanske kulture dodjeljuje se i nagrada Andrija Buvina za doprinos kršćanskoj kulturi.