Input your search keywords and press Enter.

DAJTE RUKE za prometna rješenja – Parking naš svagdašnji 2. dio

Kako smo najavili, u ponedjeljak, 2.srpnja 2018. održan je drugi sastanak na temu reguliranja prometa/parkinga. Na sastanku su sudjelovali gradonačelnik sa suradnicima i predstavnici
kotara Ploče-iza Grada, Grad i Pile-Kono.

Trebale su biti prezentirane kalkulacije i u skladu s njima prognoza rezultata novih prometnih rješenja. Izračuni su se radili temeljem zarade Sanitata i navedeno je da postoji previše
promjenjivih varijabli te da se ne može do kraja prognozirati. Zaključeno je da treba napraviti probni rok od mjesec dana i vidjeti je li bolje ili gore po novoj regulaciji.

Iako su već bile napravljene kalkulacije na osnovu povećanja cijene PPT sa 60 na 100 kn, uspjeli smo uvjeriti gradonačelnika da od toga odustane prije nego se vidi hoće li novo rješenje biti bolje od postojećeg.

Nažalost, držimo da probni rok od jednog mjeseca nema smisla jer je već sad razvidno da novo rješenje nije na dobrobit građana.

U čemu je problem:
Usprkos našem traženju da se ni na jednom parkirnom prostoru u zoni oko grada ne zabrani parkiranje korisnicima PPK kartice, gradonačelnik i suradnici su ustrajali u namjeri da se gornji plato ispod žičare ograniči na one privilegirane koji imaju rezervirana parkirna mjesta i one koji će plaćati 50 kn po satu.

Ovakav prijedlog znači da će korisnici PPK kartice biti u gorem položaju nego što su sad!

Naime, napravili smo vlastito istraživanje i prognoze:
– projverili smo stanje na parkinzima iza Grada u jutarnnjim satima kad su korisnici parkinga i stanovnici i sugrađani koji u Grad i kontaktnu zonu dolaze poslom
– projverili smo stanje na parkinzima iza Grada u noćnim satima (oko 3 u noći) kad na parkingu preostaju oni koji u Gradu i kontaktnoj zoni obitavaju
– u oba slučaja su na parkingu prevladavali automobili DU registracije, dakle, korisnici PPK kartice

Dokidanjem pristupa gornjem platou žičare korisnicima PPK se uskraćuje mogućnost korištenja 74 parkirna mjesta i situacija koja je već sad alarmantna će biti još lošija!

Odluka još nije stavljena pred Gradsko vijeće. Nastojimo ukazati na problem i apeliramo na gradonačelnika i njegove suradnike da ne dokidaju korištenje gornjeg platoa žičare korisnicima PPK, ali zasad od njih nismo dobili povratnu informaciju.

DAJTE RUKE!

– budući da Sanitat nije dao relevantne informacije kojima bi se moglo što egzaktnije prognozirati efekte nove usluge, sami smo se odlučili na prebrojavanje DU registracija i registracija ostalih (koji nisu korisnici PPK) kako bismo prognozirali što bi se dogodilo da je nova odluka na snazi – prognoze su vrlo zabrinjavajuće.

– pridružite nam se – vodite evidenciju – napravite vlastite procjene hoće li PPK na potezu svuda oko grada, a uz žrtvovanje 74 mjesta na gornjem platou žičare biti bolja varijanta od ove koja je
trenutno na snazi

– podijelite s nama vaše komentare i prijedloge

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.