Input your search keywords and press Enter.

DAD predavanje: “Neke dubrovačke slike i arhitekti”

Društvo arhitekata Dubrovnik u suradnji s Umjetničkom galerijom Dubrovnik najavljuje novo predavanje iz ciklusa redovitih mjesečnih predavanja. Ciklus se nastavlja u srijedu 21. lipnja 2017. u 20 sati u Galeriji Dulčić Masle Pulitika s predavanjem pod naslovom “Neke dubrovačke slike i arhitekti”, a koje će održati dubrovački arhitekt Romano Duić.

***

O PREDAVANJU:
U današnjim, hrvatskim razmjerima Dubrovnik je opet bogat grad. Današnje bogatstvo dobrim je dijelom rezultat nemilosrdne turističke eksploatacije prošlosti, ali i nemilosrdne i primitivne eksploatacije prostora, s vrlo niskom razinom komunalnog standarda. Zaboravljena su stara načela o relacijama općeg i pojedinačnog. Postoji uočljiv nesklad između pozitivne samosvijesti o posebnosti, o potrebi pametne reafirmacije i transformacije baštinjenog, sa slikom, koju nam grad sve češće pruža u stvarnom prostoru. Kao da paralelno žive dva grada. Jedan u svijesti civiliziranih građana, u još prisutnim gosparskim manirima i skladnom ponašanju, čuvanju običaja i tradicija, a drugi u fizičkom prostoru, koji nas okružuje. Prošlost osviještena u kolektivnoj memoriji grada poput neke emocionalne zakrpe donekle kompenzira ignorantsku sadašnjost.
Trenutci novije povijesti, koji bi barem u nekoj mjeri mogli proizvesti obećavajuće, prosperitetno titranje inducirano postignućima iz prošlosti prilično su rijetki, a samim tim i dragocjeni. Nažalost, unutar novog provincijskog mentaliteta složeni sustav društvene komunikacije i socijalnih odnosa grada konstantno se vulgarizira, a prošlost sve više svodi na ikonički znak – kulisu turističkog krajolika. Osim što se na nju stalno i patetično poziva, iz prošlosti se malo naučilo i malo što primijenilo. Socijalni i prostorni procesi transformacije su konstantni, destruktivni i u nekim situacijama nepovratni. Zato je cilj ovog predavanja pregled i reafirmacija nekih osobitosti arhitektonskog repertoara postrepublikanskog Dubrovnika, kako bi se pružio poticaj za proučavanje i istraživanje fenomena dubrovačkog prostora i specifičnog duhovnog konteksta, koji je s njim neraskidivo povezan. Ovaj grad i njegova prošlost i dalje su predmet fascinacije i proučavatelja i slučajnih namjernika. Još uvijek u toj fascinaciji ima prilike za nove iskorake i nove interpretacije. Neke su prilike propuštene, a neke ćemo morati na vrijeme prepoznati.

***

ROMANO DUIĆ rođen je u Dubrovniku. 1985. diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a status ovlaštenog arhitekta stekao 1996. Posjeduje i licencu Ministarstva kulture za rad na kulturnim dobrima. Od 1986.-1987. zaposlen u Građevinskom institute Hrvatske na mjestu projektanta suradnika. Od 1990.-1993. radi na mjestu samostalnog referenta u odsjeku za prostorno uređenje Općine Dubrovnik, te surađuje na procjeni ratne štete i utvrđivanju nužnih mjera za sanaciju ratom opustošenih predjela. Od 1994.-1996. vodi Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, te aktivno sudjeluje na nizu simpozija i konferencija o obnovi dubrovačkog prostora. Od 1996.-2009. kao ovlašteni arhitekt radi u arhitektonskom uredu Alfaplan. 2009. pokreće vlastiti arhitektonski ured Entasis. Tijekom profesionalne prakse, kao projektant, konzultant ili nadzorni inženjer sudjeluje u obnovi i rekonstrukciji gotovo svih značajnijih dubrovačkih turističkih objekata, te u realizaciji niza obiteljskih kuća, stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na širem dubrovačkom području. Od osnutka Hrvatske komore arhitekata član je Skupštine HKA i Vijeća Područnog odbora Dubrovnik. Od 2012. – 2016. predsjednik je Vijeća Područnog odbora Dubrovnik. 2014 – 2015. član je Upravnog odbora Hrvatske komore arhitekata. Organizator je više ciklusa predavanja i foruma otvorenih za javnost, kojima se nastoje promovirati teme ahitektonskog stvaralaštva.

Društvo arhitekata Dubrovnik

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.