Input your search keywords and press Enter.

DAD: KRIVOTVORINE U PROSTORNIM PLANOVIMA

U više navrata Društvo arhitekata Dubrovnika, sudjelujući u javnim raspravama i kroz vijećnike na Gradskom vijeću, ukazivalo je na nedostatke, neusklađenost i nekvalitet prostornih planova.

Ovoga puta reagiramo na činjenicu da na stranicama grada u pročišćenim tekstovima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika u članku 6.3. i Izmjena i dopuna Generalnog plana uređenja Grada Dubrovnika u članku 49.9. stoji slijedeći tekst:

« U okviru obuhvata planova užeg područja i propisanih arhitektonsko-urbanističkih natječaja na prostoru Gruškog polja, visina poslovnih građevina može biti viša od visine visokih građevina propisanih u članku 42. ove Odluke, ali ne veća od 35 m.»

U konačnom prijedlogu Izmjena i dopuna navedenih planova, kao i na javnoj raspravi u istom tekstu stajala je brojka 25 m.

Dakle, pojavila se razlika od 10 metara, tj. tri kata, tj veliki broj kvadrata poslovnog i stambenog prostora.

Jedan aspekt ovoga čina su posljedice u prostoru. Jesu li baš potrebni neboderi od 35 metara visine pokraj ljetnikovaca u Gruškom polju i kad i gdje smo se to odlučili za njih?

Drugi aspekt je koruptivno i nezakonito djelovanje unutar same gradske uprave i strahovita činjenica da je javnost prilično ravnodušna na tu pojavu.

Pozivamo odgovorne iz Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša da nam odgovore kad i kako je došlo do razlike između konačnog teksta Izmjena i dopuna prostornih planova i ovog, pročišćenog teksta objavljenog na stranicama grada.

Izvršni odbor
Društva Arhitekata Dubrovnika

***

Dostavljeno:
1. Ministarstvo graditeljstvai prostornog uređenja
-Uprava za inspekcijske poslove
-Ministrica Anka Mrak-Taritaš
2. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
3. Saborski odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
4. Mediji