Input your search keywords and press Enter.

DAD demantira tekst objavljen u Dubrovačkom

Demantij teksta “A što bi htjeli, besplatnu garažu s 500 mjesta!?”, objavljen u Dubrovačkom vjesniku broj 3489 16. prosinca 2017.

Poštovani,

Sukladno pozitivnim odredbama Zakona o medijima obraćamo vam se sa zahtjevom za objavu ispravka netočnih informacija iznesenih u članku “A što bi htjeli, besplatnu garažu s 500 mjesta!?” u Dubrovačkom vjesniku broj 3489 od 16. prosinca 2017. Spomenuti članak na senzacionalistički i tendenciozan način komentira javno priopćenje Društva arhitekata Dubrovnik od 13. prosinca 2017., čime ne samo da se pokušava izmaknuti fokus s nebrojenih nepravilnosti u postupcima prostornog planiranja na koje DAD upozorava, već se pozornost javnosti također nastoji usmjeriti na nepostojeći sukob između DAD-a i kolege Marka Dabrovića. Budući da je time učinjena velika povreda ugleda i časti svih članova Društva, zahtijevamo da se ovaj ispravak objavi bez promjena i dopuna na istom mjestu programskog prostora i to na isti način na koji je bila objavljena informacija na koju se odnosi.

Javno priopćenje Društva arhitekata Dubrovnik, koje je prema autoru predmetnog članka zasmetalo kolegi Dabroviću, kolegu Dabrovića niti u jednom svom dijelu uopće ne spominje, već isključivo ukazuje na propuste u procedurama prostornog planiranja, a koje se vrlo često provodi bez utvrđivanja i poštovanja javnog interesa. Predstavljeni prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Generalnog urbanističkog plana, jednako kao i prijedlog odluke o stavljanju izvan snage važećeg Detaljnog plana uređenja štetan su presedan, jer bi sve predložene izmjene i dopune, kao i ukidanje detaljne prostorno-planske dokumentacije, trebale biti donijete na osnovu idejnog rješenja koje uopće nije prikazano u dokumentaciji koja je stavljena na uvid u javnoj raspravi, što je ujedno i osnovni problem na koji DAD ukazuje, a ni u kom slučaju kritika kolege i njegova rada.

U predmetnom tekstu se nadalje paušalno navodi kako je javno priopćenje Društva arhitekata prepuno netočnih informacija, bez da se pritom obrazlaže na koje se navodno netočne informacije misli. Stoga podsjećamo kako je DAD u svom priopćenju detaljno analizirao jedan drugi tekst istog autora, a koji je objavljen u Dubrovačkom vjesniku broj 3488 od 9. prosinca 2017., dokazujući kako je navedena tvrdnja da je novoplanirani hotel Belvedere tri puta manji od postojećeg potpuno netočna, jer je on po kubaturi najmanje 23% veći od postojećeg. Zato upozoravamo: ako bi idejno rješenje predloženog turističkog naselja i bila moguća podloga za zamjenu UPU-a, onda bi ono trebalo proći javnu raspravu, a ne da se masivna izmjena GUP-a predlaže na temelju skrivenih bitnih tehničkih veličina o predloženim zgradama. Podsjećamo, spomenuto idejno rješenje proizašlo je iz privatnog natječaja čiji program nije verificirala nadležna služba, kao ni Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

Društvo arhitekata Dubrovnik u svom priopćenju također upozorava javnost kako na javni uvid nije data Studija procjene utjecaja na dobra svjetske baštine Heritage Impact Assessment – HIA, iako je ista navedena kao stručna podloga u popisu dokumentacije na javnoj raspravi, a ujedno ukazujemo i na izostanak Strateške procjene utjecaja na okoliš, koja je s obzirom na značajne zahvate na obali i na morskoj površini, kao i na izgradnju helidroma, apsolutno nužna. Naposljetku jasno naglašavamo kako se prometni problemi istočnog dijela grada ne mogu razriješiti bez terena hotela Belvedere, zbog čega predložene izmjene prostorno-planske dokumentacije u obzir trebaju uzeti i te ključne infrastrukturne probleme, jer to je onaj primarni javni interes stanovnika predmetnog područja. Sve su to bitne vrlo bitne stavke koje autor teksta propušta navesti.

Nastavno na sve prethodno, razvidno je kako je jedino na što DAD pokušava upozoriti kako su u ovakvim načinima prostornog planiranja javni interes pa tako i javni prostor stisnuti na marginu. Jedan od primjera je i ovakva amputacija strateške točke grada na kojoj se namjerava izgraditi turističko naselje za bogato strano tržište radi ostvarenja enormnog profita temeljenog na renti Dubrovnika. Prostorni planovi nisu samo instrument za provedbu razvojnih politika, već i temeljni instrument očuvanja prostora, zbog čega bi se u njihovoj izradi trebale uskladiti potrebe stanovništva s pojedinačnim interesima. Društvo arhitekata Dubrovnika stoga svojim znanjem i iskustvom nadležnim gradskim službama stoji na raspolaganju u svim aktivnostima koje se tiču arhitekture i urbanizma.

S poštovanjem,
Društvo arhitekata Dubrovnik

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *