Input your search keywords and press Enter.

Čak 4500 građana koristi različita prava iz programa socijalne skrbi

Na 14. sjednici Gradskog vijeća održanoj u ponedjeljak, 25. siječnja usvojen je Prijedlog mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2016. godinu. Samo na 19 različitih programa i mjera u okviru socijalne skrbi iz proračuna Grada Dubrovnika u ovoj godini izdvojit će se gotovo 11,5 milijuna kuna. 

Uključujući zdravstvenu skrb, programe namijenjene poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, skrb o djeci i mladima, te stradalnicima i udrugama proisteklih iz Domovinskog rata, mjere socijalnog programa iznose sveukupno 20,829,500 kuna.

U 2015. godini 4424 građana koristilo je razne oblike socijalnih davanja ili usluga, a zbog međusobnog prožimanja mjera broj korisnika po vrsti ostvarenog prava penje se do 5473 (vidi tablicu).

Među korisnicima je 246 korisnika zajamčene minimalne naknade putem Centra za socijalnu skrb te koji sukladno zakonu o socijalnoj skrbi  ostvaruju i druge oblike pomoći kao što je ogrjev, božićnica, troškovi stanovanja, jednokratne novčane pomoći. Međutim, 4128 građana ostvaruje prava koja predstavljaju viši standard zaštite. Među njima je najveći broj umirovljenika 3.183 koji ostvaruju dodatak na mirovine.

Podsjetimo, uvođenjem dodatka na mirovinu u iznosu od 200 kn dva puta godišnje umirovljenicima čija mirovina iznosi od 2200 do 2500 kuna, dodatno je unaprjeđen umirovljenički standard. Uvedena je i nova mjera  subvencioniranja najamnine građanima slabijeg materijalnog statusa pa će se, pored mladih do 35 godina i korisnika zajamčene minimalne naknade, još jednoj kategoriji građana unaprijediti životni standard.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi. U okviru gradskog socijalnog programa pored pomoći za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade, usluge prehrane u pučkoj kuhinji i smještaja u prihvatilište za socijalno ugrožene osobe građani mogu ostvariti:

1. pravo na jednokratnu novčanu pomoć
2. pravo na novčani iznos za podmirenje troškova ogrijeva
3. pravo na Božićnicu
4. pravo na pomoć za troškove pogreba
5. pravo na godišnju potporu za nezaposlene samohrane roditelje
6. pravo na novčani dodatak umirovljenicima
7. pravo na dodatak korisnicima osobne invalidnine
8.   pravo na besplatnu kartu u javnom gradskom prijevozu
9.  socijalno stanovanje
10. subvenciju za najam stana mladima
11. subvenciju za najam stana osobama slabijeg materijalnog statusa.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)