Input your search keywords and press Enter.

Biskupovi dekreti: dvojica svećenika idu u mirovinu

Dubrovački biskup mons. Mate Uzinić potpisao je dekrete kojima se uvode neke promjene u pastoralnom djelovanju biskupije.

Don David Pahor razrješuje se službi župnog vikara u župama sv. Andrije i Velike Gospe u Dubrovniku te se imenuje upraviteljem župa sv. Vid, Trsteno i sv. Juraj, Osojnik.

Don Jerko Ban razrješuje se službe upravitelja župe sv. Jurja, Osojnik te se imenuje upraviteljem župa sv. Stjepana, Luka Šipanska i Velike Gospe, Suđurađ. Također se imenuje pastoralnim pomoćnikom u Općoj bolnici u Dubrovniku.

Rektor dubrovačkog sjemeništa i župni vikar u katedralnoj župi i župi sv. Andrije don Marin Lučić razrješuje se službe pastoralnog suradnika u Općoj bolnici u Dubrovniku.

Generalni vikar Dubrovačke biskupije don Hrvoje Katušić razrješuje se službe upravitelja Biskupske kuće u Gospinom polju i imenuje upraviteljem Biskupskog doma u Gradu.

Don Slavko Grubišić koji je već ranije napunio kanonsku dob za umirovljenje ali je zbog pastoralnih razloga bio ostao u službi, razrješuje se službe upravitelja župa sv. Stjepana, Luka Šipanska i Velike Gospe, Suđurađ te se umirovljuje. U skladu sa svojim mogućnostima nastavit će se i dalje kao duhovnik brinuti za korisnike Doma za starije i nemoćne osobe „Domus Christi“ u Dubrovniku i vršiti dosadašnje službe rektora crkava u Gradu.

Zlatomisnik don Vojislav Vlašić razrješuje se službe upravitelja župe sv. Vida, Trsteno te se umirovljuje.

S obzirom na to da je Franjevačka provincija sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri odlučila povući franjevce iz samostana Gospe Delorite u Kuni čime se upravljanje župom Velike Gospe u Kuni vraća Dubrovačkoj biskupiji, fra Josip Vidas se razrješuje službe župnika Velike Gospe u Kuni, a fra Petar Perković razrješuje se službe župnog vikara u istoj župi.

Don Marinko Šljivić razrješuje se službe župnog vikara u župi sv. Mihovila, Lapad, u Dubrovniku te se imenuje upraviteljem Biskupske kuće u Gospinom polju, a zbog odlaska franjevaca iz samostana na Kuni privremeno će upravljati i župom Velike Gospe, Kuna.

Nikola Živković zbog obiteljskih razloga nije mogao nastaviti službu u Dubrovačkoj biskupiji te je po isteku ugovora o radu razriješen službe ekonoma kao i direktora biskupijskih tvrtki s ograničenom odgovornošću Benfortuna d.o.o. i Otok d.o.o..

Đakon Tomislav Sikavica imenuje se ekonomom Dubrovačke biskupije i direktorom biskupijskih tvrtki Benfortuna d.o.o. i Otok d.o.o..

Angelina Tadić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.