Input your search keywords and press Enter.

Belvedere – Dopuna obavijesti od 04.12.2017.

Objašnjenje posljednjeg priloga:

Na skici koja prikazuje okolinu ponte sv. Jakoba, crvenim su označene sadašnje granice č.zem. 1877/4 k.o. Dubrovnik.

Dio puta Vlaha Bukovca, za koji se u obavijesti navodi da je duljine od oko 170 m, označen je crnom linijom.

Dio puta Vlaha Bukovca, za koji se u obavijesti navodi da je duljine od oko 260 m, označen je plavom linijom.

Od osnutka zemljišnih knjiga, č.zem. 2459 nije pretrpjela nikakvu izmjenu oblika, pa je površina te nekretnine bila i ostala 1780 kv. m.

Sadašnji uknjiženi zemljišnoknjižni vlasnik svih 1780 kv. m. čestice zemlje 2459 k.o. Dubrovnik je Republika Hrvatska.

Ako se 1780 podijeli sa 430, dobit će se prosječna širina puta (414 cm), koja odgovara današnjem faktičnom stanju.

Od 1780 kv. m. površine (koju prema zemljišnoj knjizi ima č.zem. 2459 k.o. Dubrovnik), na onaj “crni” dio (duljine oko 170 m) otpada oko 704 kv. m, dok na “plavi” dio (duljine oko 260 m) otpada oko 1076 kv. m.

U sadašnjim katastrarskim planovima za k.o. Dubrovnik (stara izmjera), stanje je drukčije od zemljišnoknjižnog, pa ispada kako je “plavi”dio č.zem. 2459, površinom “ušao” u sastav č.zem. 1877/4.

Međutim, prijavni list o takvoj promjeni oblika č.zem. 2459 k.o. Dubrovnik, nikada nije prikazan u pripadajućoj zemljišnoj knjizi.

Prema ovakvim granicama č.zem. 1877/4 ucrtanim u sadašnji katastarski plan k.o. Dubrivnik, ispalo bi da je prosječna širina “crnog” dijela č.zem. 2459, veća od 10 (deset) metara [1780 : 170 = 10.47], odnosno da se između ugla samostanske crkve (Vlaha Bukovca 14) i dvorišta od kuće na adresi Vlaha Bukovca 51, mogu mimoići dva kamiona s prikolicama!

Granice č.zem. 1877/4 su (izgleda osamdesetih), naprosto izmijenjene “onako” (bez popratnog prijavnog lista).

za udrugu

DIVLJA LIGA VATERPOLO

Igor Legaz

****

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku – Građansko upravni odjel

Obavijest o č.zem. 2459 k.o. Dubrovnik

Nakon detaljnog pregleda stanja čestice zemlje 2459 k.o. Dubrovnik (u naravi dio puta Vlaha Bukovca), kako u zemljišnjim knjigama, tako i u katastru, ustanovili smo sljedeće:

[1] Na katastarskom planu iz 1837. za k.o. Dubrovnik, vidi se položaj č.zem. 2559, kao i izgled te nekretnine nakon reambulacije u XIX. st.

[2] Godine 1884., prilikom osnivanja pripadajuće zemljišne knjige za k.o. Dubrovnik, č.zem. 2559 je u z.ul. 347 upisana kao č.zem. 2459.

[3] Godine 1958. je u katastarski plan za k.o. Dubrovnik (stara izmjera), ucrtana č.zem. 1877/9 (tlocrtne površine od 1000 kv. m), a odnosni prijavni list je u z.ul. 1874 k.o. Dubrovnik proveden pod brojem Z-277/58. Na pripadajućoj skici se vidi jugoistočni kraj puta Vlaha Bukovca, označen kao č.zem. 2459.

[4] Iz sadržaja rješenja Skupštine općine Dubrovnik od 05.11.1971. se razabire da je tadašnja tlocrtna površina č.zem. 2459 k.o. Dubrovnik, bila 1780 kv. m (u naravi oko 430 m duljine puta Vlaha Bukovca).

[5] Nekretnina č.zem. 2459 k.o. Dubrovnik je iz z.ul. 347, prenesena u z.ul. 1272. Za tu nekretninu ne postoji naznaka o izmjeni oblika, jer nikad nije bila obuhvaćena nekim prijavnim listom, pa i danas stoji upis tlocrtne površine od 1780 kv. m. Prema zemljišnoknjižnom stanju, vlasnik cjeline č.zem. 2459 k.o. Dubrovnik (tlocrtne površine od 1780 kv. m) je Republika Hrvatska.

[6] U katastarskim planovima za k.o. Dubrovnik (stara izmjera) danas postoji ucrtana nekretnina č.zem. 2459, ali ne onako kako to pokazuje zemljišnoknjižno stanje, nego u promijenjenom obliku, skraćena, u naravi samo oko 170 m duljine puta Vlaha Bukovca.

[7] Preostali dio č.zem. 2459 k.o. Dubrovnik (u naravi oko 260 m duljine puta Vlaha Bukovca), se u katastarskom planu k.o. Dubrovnik (stara izmjera) nalazi u sastavu č.zem. 1877/4 k.o. Dubrovnik, premda ne postoji prijavni list, kojim bi se dio č.zem. 2459 “utopio” u č.zem. 1877/4.

Isto tako, ne postoji prijavni list za k.o. Dubrovnik, kojim bi se č.zem. 1877/9, odnosno č.zem. 1877/8, “unijele” u 1877/4, ali u katastarskom planu (stara izmjera) k.o. Dubrovnik vidi se kako je č.zem. 1877/4 “obuhvatila” nekretnine č.zem. 1877/8 i č.zem. 1877/9, iako nema traga o postojanju nekog prijavnog lista iz kojeg bi se spoznalo kako i kada su č.zem. 1877/8, č.zem. 1877’9, “ušle” unutar granica č.zem. 1877/4, kako je to prikazano u katastarskom planu (stara izmjera) k.o. Dubrovnik.

Međutim, građanima Dubrovnika je osobito važan jugoistočni kraj puta Vlaha Bukovca (oko 260 metara duljine), koji se (suglasno sadašnjem stanju katastarskog plana “stare izmjera” za k.o. Dubrovnik) “misteriozno” našao u granicama č.zem. 1877/4, vlasnik koje je “Vila Larus” d.o.o.

Udruga “Divlja liga vaterpolo” predlaže ovlaštenom zastupniku Republike Hrvatske, da pokrene postupak ispravke katastarskih podataka, u odnosu na onaj dio č.zem. 2459 k.o. Dubrovnik, koji je neobjašnjivo obuhvaćen granicama č.zem. 1877/4 (u katastarskim planovima “stare izmjere” k.o. Dubrovnik).

Riječ je o nekretnini koja je (sigurno) od XIII. st. bila put i u naravi jest javna (dvosmjerna) prometnica (nerazvrstana cesta), ali su joj granice čudnovato “prekrojene” na krajnjem jugoistočnom dijelu, u duljini od oko 260 metara.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)