Input your search keywords and press Enter.

Audio instalacija Ivana Pegan Baće

Ivana Pegan Baće
Put your faith in, (audio 6 min 24 sec) 2016
četvrtak, 27.10. u 17:38

U ovom su radu parafrazirani melodija i stih/naziv pjesme “Who will love me now” P.J.Harvey.
Motiv je shvaćen; poruka je primljena, proživljena, proširena i kontekstualizirana inerpretacijom.
Puštanjem rada u javni prostor Grada stvara se novo ozračje prostora; obraćanjem pojedincima i zajednici ispituje se društvena i individualna stvarnost. I budućnost.

Audio rad Ivane Pegan Baće u javnom prostoru Dubrovnika realizira se u sklopu programa ARL Grad je mrtav. Živo Grad! 2016.

Budući rad traje točno i samo 6 min i 24 sek molimo vas da ispred Sponze budete malo prije, recimo u 17:30 h.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *