Input your search keywords and press Enter.

37. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

37. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u četvrtak, 25. veljače 2021., s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-21-37

Dubrovnik,  16. veljače 2021.­

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

  –  S   V   I   M   A –

Sazivam  37. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za četvrtak, 25. veljače 2021., s početkom u 10:00 sati

               ___________________________________________________

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.
Za sjednicu se predlaže

D n e v n i  r e d

 1.    Vijećnička pitanja.

2.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine.

3.    Prijedlog statuta Grada Dubrovnika.

4.    Prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje, u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji, na području Grada Dubrovnika.

5.    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Odluke o groblju Dubac.

6.    Prijedlog odluka o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti.

7.    Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti unutar groblja Dubac.

8.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o dodjeli potpora za zapošljavanje pripravnika.

9.    Prijedlog odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2021. godini.

10.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa.

11.  Prijedlog zaključka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2021. godinu

12.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Program vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda i mira na području Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021 -2023.

13.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina za organizaciju javnih parkirališta u 2021. godini s društvom Sanitat Dubrovnik d.o.o.

14.  Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika sve zakupce u kategoriji stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata, kao i zakupce u kategoriji kiosci za pružanje ugostiteljskih usluga, u razdoblju od 1. travnja 2021. do 31. srpnja 2021. godine.

15.  Prijedlog zaključka o smanjenju svih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Dubrovnika za travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2021. godine.

16.  Prijedlog Zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sa Zavodom za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.

17.  Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o osnivanju prava služnosti s HEP Operator distribucijskog sustava  d.o.o., Elektrojug Dubrovnik.

18.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 2317/2 k.o. Dubrovnik.

19.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 Materijali za sjednicu bit će dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.

 Predsjednik Gradskog vijeća:  mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *