Input your search keywords and press Enter.

10. sjednica Gradskog vijeća

Povijesno stjecanje imovine i uštede za Grad

U ponedjeljak će se pred vijećnicima naći povijesna odluka o stjecanju visoko vrijedne imovine procijenjene na 18,6 milijuna eura, odnosno gotovo 140 milijuna kuna. Naime, otkupom dionica TUP-a, posredstvom društva UTD Ragusa, Grad Dubrovnik će steći preko 9000 m2 prostora na strateškoj poziciji u Gružu te 17000 m2 u Komolcu.

 

Uz navedeno, kao rezultat financijske odgovornosti ove gradske uprave, pred vijećnicima će se naći i odluka o smanjuju kamatne stope za dva aktivna kreditna zaduženja čime će se postići uštede za proračun Grada u iznosu većem od 12,2 milijuna kuna.

 

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u ponedjeljak, 28. ožujka 2022., s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika.

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 –  S   V   I   M   A –

 

sazivam  10. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za ponedjeljak, 28. ožujka 2022., s početkom u 11:00 sati

               ___________________________________________________ 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

1.            Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Pisma namjere u svrhu sklapanja ugovora o kreditu između društva UTD Ragusa d.d. i ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.

 

2.            Prijedlog odluke o zaduživanju UTD Raguse d.d.

 

3.            Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zasnivanje založnog prava na nekretninama UTD Raguse d.d

 

4.            Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Dubrovnika.

 

5.            Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Dubrovnika.

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                                 mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

grad dubrovnik

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.