Input your search keywords and press Enter.

Neistražena arheološka zona na lokaciji Pongracijino i brdu Vodice u Petrovu Selu

Prokošen je pristup i lokacija i omogućeno daljnje istraživanje važne još neistražene arheološke zone na lokaciji Pongracijino i brdu Vodice u Petrovu Selu s ostacima crkve sv. Pankracija i s ostacima sela Kurilo ! 

 

Jučer i danas u organizaciji i na zamolbu Bratstva crkve Gospe od zdravlja – Petrovo Selo, Antun, Maro i Frano, trojica mladih pripadnika DVD-a Rijeka dubrovačka prokosili su, odnosno raščistili od drače i makije put od sadašnje crkve Gospa od Zdravlja (Gospe od Vodica) u Petrovu Selu do važnog arheološkog lokaliteta u Petrovu Selu s ostacima crkve sv. Pankracija iz 11. – 14.  stoljeća i s ostacima sela Kurilo, također iz 11. – 14. stoljeća, te dio zemljišta na lokaciji Pongracijino u blizini mjesta gdje je ranije pronađen jedan srednjovjekovni stećak u obliku nadgrobne ploče.

Prilikom raščiščavanja puta do i same lokacije navedenog  arheološkog lokaliteta u Petrovu Selu pronađena su još dva ulomka stećaka, jedan uzidan u kućaricu za alat na toj lokaciji, a jedan ispod smeća u toj kućarici, te desetak ulomaka opeke i crijepa starih najmanje 6-7 stoljeća na upravo prokošenom putu od crkve Gospe od Zdravlja u Petrovu Selu do onog ranije pronađenog stećka.

Pronađeni prastari ulomci opeke i crijepa bit će u najskorije vrijeme predani Arheološkom muzeju u Dubrovniku, te ćemo taj muzej i Ministarstvo kulture i medija, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, te Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, obavijestiti o tome da je u organizaciji Bratstva crkve Gospe od zdravlja – Petrovo Selo, očišćen put i pristup još neistraženom važnom arheološkom lokalitetu u Petrovu Selu s ostacima crkve sv. Pankracija iz 11. – 14.  stoljeća i s ostacima sela Kurilo, također iz 11. – 14. stoljeća, te dio zemljišta na lokaciji Pongracijino u blizini mjesta gdje je ranije pronađen jedan srednjovjekovni stećak, kako bi mogli pristupiti daljnjim istraživačkim radovima na tom arheološkom lokalitetu, te njegovoj zaštiti i očuvanju.

Nažalost, ni ovaj put nismo uspjeli sigurno locirati i pronaći ostatke temelja i ostatke južnog zida crkve sv. Pankracija u Petrovu Selu. Moguće je da je na dijelu tih temelja i s dijelom kamena s ostataka te crkve prije 100 – 200 godina izgrađena ona kućarica za alat na lokaciji Pongracijino (cca 300 m sjeverno od sadašnje crkve Gospe od Zdravlja u Petrovu Selu, na mjestu gdje se nalazi onaj srednjovjekovni stećak o kojem sam već pisao u nekoliko navrata), te da je ostatak kamena, kao i dio stećaka, odnosno njihovih ulomaka ugrađen u međe (suhozide) na navedenoj lokaciji, što bi točno mogla utvrditi arheološka struka, kao i starost onih danas pronađenih ulomaka opeke i crijepa.

 

Čuvajmo našu baštinu i povijest (prošlost), kako bismo sačuvali našu budućnost !

Ivica Ban, Dubrovnik

 

fragmenti iz Petrovog sela

https://www.facebook.com/ivica.ban.3/posts/pfbid02WmxpkFRA6qd9cruvdPGWvyUtRLGYEPd1S4Hy5VQbC5dbSZK6LtgErqWKPPhcVCu7l?notif_id=1681409972963723&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.