Input your search keywords and press Enter.

Križaljke za ljubitelje čitanja knjiga

Ana i Ivica pripremili su nove križaljke za one koji vole ili će zavoljeti čitati knjige, kao i za one koji obožavaju iz srca.

Ako naiđemo na čovjeka izvanrednog intelekta, trebali bi ga upitati koje knjige on čita. Ralph Emerson

Ja sam za sebe stvorio krug za čitanje: Epikteta, Marka Aurelija, Lao-Tzu-a, Buddhu, Paskal-a, Novi Zavjet.
To je isto tako potrebno za sve ljude. . . Ja osjećam da sam bio uzdignut do velikih duhovnih i moralnih visina kroz
komunikaciju sa najboljim i najmudrijim ljudima čije sam knjige ja čitao. Lav Tolstoj

Ja sam čitao knjige koje su moj um ispunile sa zlatnim slikama takve čudne snage da sam izgubio osjećaj bića
i postao stopljen sa beskonačnošću. Paul Brunton

Zar ne znaš da si ti hram Božji, i duh Božji boravi u tebi. Sveti Pavao – BIBLIJA
Učini svoj najbolji napor da obožavaš u hramu srca. Na ovome putu, budi jedno sa srcem
punim suosjećanja. Ansari od Hera

Razboriti i nerazboriti, svi traţe da umiru od ljubavi za Njega, bilo u dţamiji, hramu, crkvi.
Jer je samo Bog – Jedan Bog Ljubavi, i Ljubav poziva svih njih, svakoga Svojoj kući. Sufi izreka

preuzmite ovdje: Knjige-Hramovi

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.