Input your search keywords and press Enter.

Parking mjesta / garaže – TUPovo naselje

Svjesni činjenice sa svakodnevnim “prometnim problemima” razmotrit ćemo problematiku parkirnih/garažnih mjesta koja bi prije svega riješila nedostajuće parking prostore domicilnog stanovništva.
Ciljevi su slijedeći:
1. Realizirati na raznim lokacijama u Gradu garažna mjesta za cca 4.000 vozila, tako da se pokrije područje od Kantafiga do Belvedera.
2. Što je više moguće ukloniti parkirana vozila sa dijelova prometnica po Gradu, radi bolje protočnosti.
3. U konačnici postojeća gradska parkirališta pretvoriti u Zelene površine(parkove)
4. Novonapravljene garaže trebaju se maksimalno uklopiti u okoliš (ne smiju stršati), te trebaju biti energetski učinkovite tako da se krovovi iskoriste za smještaj fotonaponskih ćelija i/ili ozelene.
5. Radi efikasnosti i bržeg rješavanja cjelokupne projektne i druge dokumentacije u ovom serijalu o garažama nastojati ćemo prikazati prije svega one lokacije koje su već u vlasništvu Grada ili koje to jednostavno mogu postati otkupom čestice od banke ili sličnog vlasnika.
6. Radi lakše kalkulacije treba imati na umu da je jedno parking mjesto površine cca 14 m2 i da na određenom prostoru 2/3 zauzimaju parking mjesta, a ostalo je komunikacija među parking mjestima. Dakle, na površini od npr 1.000 m2 može stati 48 parking mjesta.

Teško je odrediti koja je gradska lokacija hitnija za rješavanje parking problema pa ćemo u ovom serijalu o garažama krenuti za početak od zapadnog dijela Grada.

TUPovo naselje

Svatko tko je barem jednom krenuo u tom smjeru zna koliko je teško uopće ući i vratiti se sa autom natrag. Vozila su parkirana na samom kolniku, uz kolnik na zemlji “divlje” i “poludivlje”.
Rješenje je vrlo lako izvedivo i u potpunosti bi riješilo pitanje ne samo stanara “TUPovih zgrada” nego i jednog dijela okolnih objekata.
Na prvoj slici su prikazan čestice zemlje u tom dijelu. Na čestici zemlje 202/2 moguća je izgradnja višetažne garaže (vjerojatno 4 etaže)

Slika 1. čestica zemlje 202/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sama čestica 202/2 vodi se u katastru kao “gradilište” u naravi neplodno zemljište, površine 1296 m2 u vlasništvu Stambeno komunalnog fonda.

Slika 2. Posjedovni list za česticu 202/2

Uz ovu česticu nalazi se i jedna mala čestica č.z. 200 površine svega 111 m2 koju bi bilo zgodno otkupiti od vlasnika (posjedovni list za tu česticu je na slici 3). Iako nije nužno za samu garažu.

Slika 3. Posjedovni list male susjedne čestice

Prema ranije objašnjenoj kalkulaciji na čestici 202/2, površine 1.296 m2 može se realizirati cca 60 mjesta po etaži. Uz očekivane 4 etaže to je preko 200 garažnih mjesta. Pretpostavljam da bi ulaz bio na istom mjestu gdje je i sad ulaz u “TUPovo naselje”, a komunikacija kroz garažu bi mogla biti od vrha prema dnu (jednosmjerna). Naravno uz obvezni lift i stepenice kroz garažu.
Izlaz bi bio na Andrije Hebranga isključivo desno prema kružnom toku koji bi ujedno bio zgodno rješenje za one koji ne smije iz garaže izaći lijevo.
Moglo bi se razmotriti i rješenje da se isključivo prizmlje garaže iskoristi i za komercijalne svrhe (ulaz i izlaz) sa naplatom parkinga.
Ali to sve ostaje na slobodu projektantu.

Iskop same garaže ne bi trebao biti zahtjevan (čestica je pod nagibom u naravi šikara) i osim samog početka radova ne bi ometao normalno odvijanje prometa duž ulice Andrije Hebranga.
Slika 4. Čestica 202/2 (slika skinuta sa google maps)

Loading map...

Loading

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *