Input your search keywords and press Enter.

Ova lokacije je malo neprimjetna, ali je pogodna za jednu manju garažu.
Ne tako male površine od oko 1.300 m2, zbog duguljastog oblika za pretpostaviti je da će komunikacija kroz samu garažu uzeti oko polovicu prostora. Ipak, i takvom računicom dolazi se do preko 40 parkig/garažnih mjesta na barem 3 etaže, što je respektabilnih više od 120 parking mjesta (za potrebe zgrada ispod garaža i ostalih okolnih objekata).
Građevinski radovi ne bi trebali biti zahtjevni i cijena izgradnje bila bi niža nego na brojnim drugim lokacijama.
Potrebno je riješiti vlasničke odnose (otkupiti) od GP Dubrovnik.

Blaženko Carević

Loading map...

Loading

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.