Input your search keywords and press Enter.

Nastavljamo sa rješavanjem problema parkinga na potezu Boninovo-Pile.
Kako smo već obradili i vidjeli, lokacije na dijelu Stari grad-Ploče-Vatrogasci-Bikers-Zlatni potok imaju nekoliko postojećih i nekoliko budućih mjesta za garažu odnosno rješavanje odlaganja vozila kako za stanovnike, tako isto i za turiste.
Zato je izuzetno bitno riješiti i stanovnike na području od Pila do “Stare bolnice”.
Lokaciju Gradac kao alternativu postojećem parking na Gradcu obradili smo prije par dana, a ovu novu lokaciju možemo nazvati Gradac 2. dio, odnosno “Stara bolnica”. Upotrebljavam taj naziv jer mi se čini nekako poznatiji ljudima nego kad bi rekao Sveučilište.
Za početak treba reći da je cjelokupno zemljište na toj lokaciji prema posjedovnom listu u posjedu Dubrovačko-neretvanske županije.
Nešto malo parkirnih mjesta trenutno je osigurano oko zgrade za zaposlenike Sveučilišta, tako da bi se izgradnjom garažnog objekta moglo riješiti i potrebe korisnika/zaposlenika Sveučilišta, a također i ostalih, uglavnom privatnih objekata u neposrednoj blizini.
Kao zgodna lokacija odmah se nameće prostor lijevo od ulaza u Sveučilište na mjestu sadašnjeg pomoćnog objekta (Dunea), odnosno portirnice.
Na prostoru veličine preko 1.200 m2 mogla bi se sagraditi garaža veličine prilagođene potrebama Sveučilišta i stanovnika sa po cca 50 mjesta po etaži.
Na volju projektanta ostaje da li će biti ukopano jedna ili više etaža, ali moguće je skladno rješenje sa zelenim krovom koje neće stršati u prostoru.

Blaženko Carević

Loading map...

Loading

One Comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.