Input your search keywords and press Enter.

Lopud: Dokumentacija koja dokazuje da odašiljač nije smio biti postavljen

Iz Manjgura doo poslali su dokumentaciju iz koje je vidljivo kako čestica 528 (Lopud) na kojoj je državna tvrtka Odašiljači i veze postavila 36 metara visoki odašiljač zapravo dvostruko “zaštićena” budući da se nalazi na području arheološke zone te da je označena kao prirodni habitat.

Dostavili su i presliku Županijskog prostornog plana te legendu po kojoj se jasno vidi da je TV toranj bio predviđen na posve drugom mjestu, a da komunikacijska infrastruktura može biti postavljena unutar kruga do 3000 m te konačno presliku izvoda iz katastra iz kojeg se vidi da OiV nije vlasnik parcele (što znači da za odašiljač nije mogao ishoditi valjani akt o gradnji), kao i to da ni sadašnja antena ni kućice nisu upisane, odnosno legalizirane.

Na spomenutom je zemljištu plomba privremene zaštite što pak znači da se ne može ništa raditi bez nadzora i odobrenja konzervatora.

Na kraju, priložili su i kartu pokrivenosti signalom novog tornja (ružičasto označeno na mapi) iz koje je razvidna jačina signala koji u značajnoj mjeri premašuje potrebe otoka te je postavljen radi ostvarivanja komercijalnih ciljeva pri čemu je trajno narušio vizuru otoka i njegovu stoljetnu kulturno – povijesnu baštinu.

Lopud_cultural heritage

Parcel 529 (1)

Prilog 1_PP Dubrovačke neretvanske_izdvojeno telekomunikacije

Privitak 6_Karta pokrivanja Lopud DVB-T2 (TV)

Dora Novak
Manjgura doo

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)