Input your search keywords and press Enter.

Lokrum: geodetska podloga

Pomoćnica ravnatelja za promidžbu i razvoj, Kristina Ćurčija, obavještava javnost o ustupanju geodetske podloge otoka Lokruma u mjerilu 1:1000, Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum od strane Državne geodetske uprave Područnog ureda za katastar Dubrovnik:

Za potrebe provedbe projekta Povijesni vrtovi dubrovačkog područja, čiji su nositelji i partneri Javna ustanova Rezervat Lokrum i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, a koji projekt se financira iz operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6C2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“, Javna ustanova Rezervat Lokrum zatražila je suradnju i pomoć Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Dubrovnik.

Pored omogućenog uvida u katastarske planove otoka Lokruma, kao i dostupnu arhivsku građu za otok Lokrum u ovom Područnom uredu u Dubrovniku s arhivskim podacima prvog premjera otoka i prvog katastarskog plana otoka Lokruma iz 1837. godine, na zahtjev Javne ustanove Rezervat Lokrum Državna geodetska uprava Područni ured za katastar Dubrovnik, donijela je Odluku o ustupanju situacije otoka Lokruma, originala na hamer papiru koji je podijeljen na tri lista A0 formata u mjerilu 1:1000 Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum, za potrebe provedbe ovog projekta, a na daljnje trajno korištenje Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum.

U naravi radi se o prvoj geodetski snimljenoj situaciji cijelog otoka Lokruma u mjerilu 1:1000, izrađenoj 1988. godine za potrebe izrade Provedbenog ubanističkog plana otoka Lokruma, koja je bila pohranjena u Državnoj geodetskoj upravi Područnom uredu za katastar Dubrovnik.

S obzirom na zakonske promjene i potrebe neposrednog izlučivanja ove dokumentacije otoka Lokruma iz Područnog ureda za Katastar Dubrovnik, donesena je Odluka o ustupanju predmetne geodetske podloge Javnoj ustanovi Rezervat Lokrum, što je od izuzetne stručne i materijalne vrijednosti za JU Rezervat Lokrum i Grad Dubrovnik.

Primopredaja navedene dokumentacije izvršena je između Pročelnice Područnog ureda za katastar Dubrovnik Državne geodetske uprave, Katje Bego, i Ravnatelja Javne ustanove Rezervat Lokrum, Ivice Grileca.

Ovim preuzimanjem dokumentacije, koju je 1988. godine za potrebe neposredne izrade Provedbenog urbanističkog plana otoka Lokruma u cijelosti financirala Javna ustanova Rezervat Lokrum, i to upravo pred izlučivanjem iste dokumentacije iz Područnog ureda u Dubrovniku, osigurana je potrebna geodetska podloga za provedbu ovog projekta i realizaciju drugih planiranih projekata obnove i uređenja otoka Lokruma, sukladno odredbama važećeg GUP-a Dubrovnika.

Ističemo da je ovim postupkom sačuvana znatna materijalna vrijednost za JU Rezervat Lokrum, kao i vrijeme potrebno za izradu geodetske podloge cijelog otoka Lokruma u mjerilu 1:1000 i da je ovaj doprinos Državne geodetske uprave Područnog ureda za katastar DubrovniK, ostvaren u pravom trenutku te od velikog značaja za ovu Javnu ustanovu Grada Dubrovnika.

Ravnatelj: Ivica Grilec

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *