Input your search keywords and press Enter.

Legendaran hotel

Otvoreno pismo  na adresu GRADa DUBROVNIKa i to Upravnom odjelu za kulturu i baštinu:

Prijedlog za pokretanje postupka na temelju st. 2. čl. 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Inzistiram da Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, hitno pripremi sve akte, koji bi gradonačelniku bili potrebni da on, Gradskom vijeću predloži zaštititi zgradu hotela “Sumratin” (č.zgr. 506 k.o. Gruž), kao lokalnu građevinsku i urbanističku vrednotu.

Zgrada hotela (izvornog naziva) “Sumartin”, spada među najstarije gradnje u Lapadskom polju i definitivno je dio identiteta mog zavičajnog poluotoka.

Mišljenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku od 04.12.2020., pruža čvrsto uporište ovom mom prijedlogu.

Igor Legaz (profesor)

  • dopis1 – Mišljenje, prijedlozi i dopune na GUP: 20201121110109
  • dopis2 – prijedlog za pokretanje postupka zaštite: 202012071124

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)