Idu radovi na šetalištu Nika i Meda Pucića

Gospar Igor Legaz šalje jučerašnje fotografije (nedjelja, 22.03.2020.) s istog ‘gradilišta’, da se vidi kako ‘napreduju’ radovi. Vidljivo je da se postavlja drvena oplata kod Kokota, ali prema tempu izvođenja radova, sve to ‘ide’ jako sporo i potpuno je drukčije od osporavanih projekata, dostupnih ovdje: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3358339 veza na članak – ovdje!