Input your search keywords and press Enter.

Građani Lopuda prijavili državnom inspektoratu gradnju novog antenskog stupa na otoku Lopuda

Nastavno na reagiranje stanovnika Lopuda na planove da se unutar najgušće naseljenog dijela otoka te u neposrednoj blizini zaštićenih povijesnih građevina i spomenika kulture koji se nalaze pod posebnom zaštitom RH, izgradi 35,5 metara visoki odašiljač, dostavljamo nadopunu prijave državnom inspektoratu odvjetnika stanovnika o gradnji novog antenskog stupa na otoku Lopudu.

Naime, visina planirane građevine (antenskog stupa) nije sukladna članku 89. stavak 6 Prostornog plana uređenja Grad Dubrovnika, stoga se sukladno članku 1. stavka 2 Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ne može graditi.
Nadalje, članak 89. st. 6. Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika glasi: “Građevine u sustavu infrastrukture ne smiju imati visinu veću od 6 m i ne mogu biti locirane na kvalitetnim poljoprivrednim površinama.”

Na kraju, “Antenski stupovi za mobilnu telefoniju moraju biti izvedeni tako da ih mogu koristiti svi pružatelji telekomunikacijskih usluga, sukladno posebnim propisima, a svojim položajem ne smiju remetiti vizure, osobito tradicijske vizure krajobraza, u blizini spomenika kulture te ne smiju ugrožavati vrijednosti krajobraza“, što predviđeni antenski stup ne samo da će remetiti vizure tog dijela otoka Lopuda, već naprotiv svojom predviđenom visinom od 35,5 m će ga trajno vizualno nagrditi.

Cijeli tekst prijave državnom inspektoratu:

Prijava građ. inspekciji Lopud Antena2

Dora Novak

manjgura.hr

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)