Input your search keywords and press Enter.

STOP oporezivanju stipendija!

Institut za razvoj obrazovanja uputio je Vladi RH prijedlog izmjene poreznih propisa kako bi se ukinulo oporezivanje stipendija!Institut za razvoj obrazovanja (IRO), u suradnji s Hrvatsko-američkom zakladom za obrazovanje i izobrazbu, koju je pokrenuo prošle godine, uputio je premijerki Kosor i ministru Šukeru prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak kojim se zahtijeva oslobađanje poreza na stipendije za financiranje redovnog školovanja i studiranja. U Hrvatskoj se trenutno stipendija, u dijelu u kojem prelazi neoporezive limite, tretira uglavnom kao drugi dohodak pa udio poreza na dohodak, prireza i posebnog poreza u neto stipendiji iznosi između 31% i 44%.*
Prema novom prijedlogu IRO-a i Zaklade, koji je izrađen u suradnji s renomiranim poreznim stručnjacima, stipendije bi se mogle isplatiti u visini stvarnih troškova školovanja i studiranja bez poreznog opterećenja, pri čemu bi obuhvat tih troškova i način njihovog dokumentiranja bili detaljno propisani u svrhu učinkovite kontrole namjenskog trošenja neoporezivih stipendija. Pozivamo Vas da svojim potpisom poduprete ovu inicijativu IRO-a na www.iro.hr i Facebook stranici „Tražim stipendiju“.
Pravilnik o porezu na dohodak propisuje novčani neoporezivi dio stipendija u iznosu od 1.600,00 kn, odnosno samo „iznimno“ 4.000,00 kn za izvrsna postignuća, i to samo za redovito studiranje u Hrvatskoj te samo za preddiplomsku razinu studija. „IRO ovo smatra ograničavajućim faktorom kod donošenja odluka o visini dodijeljenih sredstava za stipendije, jer se time potiče davatelja stipendije da izbjegava dodjelu stipendija iznad neoporezivog iznosa. Mišljenja smo da su trenutno važeći neoporezivi iznosi stipendija neadekvatni zbog objektivno znatno viših troškova školarina u inozemstvu i tuzemstvu, ali i rastućih životnih troškova učenika ili studenata kako u inozemstvu tako i u Hrvatskoj“ – naglasio je Ninoslav Šćukanec, izvršni direktor IRO-a.
Zbog veće transparentnosti i pravednosti, IRO smatra potrebnim učiniti stipendije koje određene institucije dodjeljuju na temelju javnog natječaja u cijelosti neoporezivima. Institucije na koje bi se to odnosilo su ustanove, udruge, zaklade i druge institucije registrirane u Hrvatskoj za kulturne i odgojno-obrazovne svrhe te strane države, međunarodne organizacije ili međuvladine organizacije u kojima je Hrvatska članica.
Rasprave o financiranju visokog obrazovanja u Hrvatskoj usmjerene su gotovo isključivo na školarine premda je IRO već ranije upozoravao kako kombinacija životnih troškova (smještaj – za studente koji ne žive s roditeljima, prehrana, prijevoz, zdravstveno osiguranje i dr.) i administrativnih troškova (upisnine, naknade za studentske obrasce, obranu diplomskog rada, seminarske radove, itd.) predstavlja puno veći trošak nego što je godišnji iznos školarine. Paradoksalno, Hrvatska oporezuje stipendije kojima bi se mogli pokrivati navedeni troškovi za školovanje i studiranje u Hrvatskoj i inozemstvu te se na taj način destimulira dodatno i prijeko potrebno ulaganje u obrazovanje.
IRO poziva Vladu RH i Ministarstvo financija RH da prihvati predložene izmjene i dopune poreznih propisa i time otvori mogućnost značajnijeg povećanja iznosa i broja stipendija za školovanje i studij u Hrvatskoj i inozemstvu. Cjeloviti tekst prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak dostupan je na www.iro.hr i na Facebook stranici „Tražim stipendiju“, gdje ujedno svojim potpisom možete dati podršku ovoj važnoj inicijativi.
 
* Izračun na temelju pretpostavljene neto stipendije od 50.000 USD godišnje za studiranje u inozemstvu, za različite varijante osobnih okolnosti studenta, prema poreznim stručnjacima Zgombić i partneri.
 
Institut za razvoj obrazovanja