Input your search keywords and press Enter.

Što više pružate-više dobijate

Naš novi životni moto trebao bi biti: koliko drugom pružiš, toliko sebi život produžiš…

Analizirajući brojne studije tokom niza godina, znanstvenici su došli do slijedećeg zaključka: osobe koje i u kasnijoj životnoj dobi rado pomažu drugima i osjećaju se korisnima, smanjuju rizik smrtnosti za 60% u usporedbi sa ljudima koji se osjećaju kao suvišak, usamljeni su, te ne znaju ni pružati ni primati bilo emocionalnu, bilo praktičnu podršku svojim bližnjima (rodbini, susjedima i prijateljima). Čineći dobro drugima uljepšavamo i obogaćujemo svoj život – tvrde psiholozi.